DERS ADI

: DENİZCİLİK TEKNOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5015 DENİZCİLİK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Denizcilik sektöründeki gelişme dinamikleri doğrudan denizcilik teknolojisi ile ilişkilidir. Bu dersin amacı, dersi alan öğrencilere temel denizcilik biliminin, kültürünün yanı sıra denizcilikte yaşanan teknolojik gelişmeleri öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kıyı ve denizlerin kullanım amaçları ve denizlerin kullanım koruma dengesi konusunda bilgi kazandırılması,
2   Denizlerin sınıflandırılması ve fiziksel kimyasal biyolojik özelliklerinin öğrenilmesi,
3   Deniz araştırmalarının amaçları ve kullanılan ekipmanın tanınması, Denizde konum belirleme sistemleri, CTD, batimetri sistemleri vb. hakkında bilgi kazandırılması
4   Deniz canlı ve cansız kaynaklarının araştırılması konusunda bilgi kazandırma
5   Gemi tipleri, özellikleri ve teknolojileri konusunda bilgi kazandırma
6   Kıyı kullanımı ve kıyı yapılarındaki teknolojik gelişmeler konusunda bilgi kazandırılması.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, Deniz Bilimleri ve Teknolojisinin genel sınıflandırması, Deniz araştırmalarının amacı ve önemi
2 Denizin denizcilik açısından kullanımı ve kullanım boyutlarının kıyıdan okyanusa kadar gelişim boyutları
3 Denizin kıyıdan kıyı ötesine doğru sınıflandırılması ve özelliklerinin açıklanması Ders içeriğinde münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi hukuki tanımlarda incelenecektir.
4 Denizlerin sınıflandırılması, dünya denizlerinin sınıflandırmadaki yeri
5 Denizlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri
6 Denizlerin kullanımına ilişkin sorunlar, çözüm yöntemleri
7 ARA SINAV
8 Denizcilik teknolojisinin gelişmesine etki eden unsurlar, deniz altı ve üstü araştırma inceleme teknolojilerinin oluşmasının nedeni ve gelişimi. Denizlerde kullanılan (konum belirleme, CTD, derinlik ölçümü vb.) ekipman özellikleri, kulamım yerleri ve kulanım amaçları.
9 Deniz ortamının araştırılması ve incelenmesine yönelik geliştirilen teknolojiler, teknolojilerin gelişim tarihçesi. Balıkçılık teknolojisi.
10 Denizcilik teknolojisi ve gelişimi ile ilgili tartışma ve ödev sunumları
11 Deniz yapıları ve deniz platformları ile deniz sistemlerini tasarımı
12 Gemi teknolojisi, gemilerdeki teknolojik gelişmenin nedenleri, tarihçesi,
13 Kıyı kullanımı ve sorunları hakkında yapılan güncel uygulamalar.
14 Denizcilikte Güncel Sorunlar ve Tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Ersel Zafer ORAL. ppt. Sunumlar

Yardımcı kaynaklar:
Oseanoloji - Deniz Bilimlerine Giriş, (1986), Ege Ünv.Fen Fak. Ahmet Kocataş

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Çağdaş sorunlar konusunda bilgi sahipliği: Derse katılım ve hazırlanan ödevler ile güncel gelişmelerin izlenme ve bilgi edinme seviyesi
2. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı: Hazırlanan ödevlerde ve sunumlarda atıf yapmada özen ve dürüstlük, bilimsel kurallara uygunluk.
3. Etkili iletişim yeteneği: Grup çalışması ile gerek sektör gerekse takım arkadaşları ile ilişkilerde seviyeli ve mesleki değerlerine saygılı davranılması
4. Multidisipliner takımlar içinde işlev görebilme: Denizcililğin diğer ilgi alanları ile hazırladığı çalışmalarda ilişki kurabilme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018816, e-posta: ersel.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00 15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 5 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1535353
ÖK.2553553
ÖK.35335353
ÖK.453553
ÖK.55335353
ÖK.65335353