DERS ADI

: DENİZCİLİKTE ENERJİ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5026 DENİZCİLİKTE ENERJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, dersi alan öğrencileri denizcilik sektörüne ilişkin enerji (özellikle petrol) taşımacılığı konularında uzmanca ve yaratıcı düşünmek için gerekli araçlarla donatmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Öğrencilerin tankerler ve enerji ürünlerinin deniz taşımacılığının ekonomik yönleri hakkında çok iyi bir kavrayışa sahip olmaları beklenmektedir.
2   2. Öğrencilerin, petrol ve enerji limanları/terminalleri ve kara lojistik temel prensiplerini anlamaları beklenmektedir.
3   3. Öğrencilerin enerji taşımacılığındaki riskleri değerlendirebilmesi ve yönetebilmesi beklenmektedir.
4   4. Birincil (ham petrol, doğal gaz, kömür) ve ikincil (elektrik) enerji kaynaklarının tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla denizyolu ve boru hattı taşımacılığı açısından değerlendirilmesi,
5   5. Öğrencilerin enerji lojistiği çerçevesinde Türkiye nin stratejik konumu ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Enerji Sektörüne İlişkin Genel Kavramlar
2 Dünyanın Güncel Enerji Görünümü
3 Türkiye nin Güncel Enerji Görünümü
4 Uluslararası Enerji Koridoru Kavramı
5 Uluslararası Enerji Koridorlarını Tanımlayan Değişkenler
6 Türkiye Üzerinden Geçen Ham Petrol Enerji Koridorları
7 Türkiye Üzerinden Geçen Doğal Gaz Enerji Koridorları
8 Ara Sınav
9 Enerji Lojistiği Açısından Güncel Gelişmeler ve Türkiye nin Stratejik Konumu
10 Petrol ve Gaz Terminalleri/Limanları Operasyonları ve Ekonomileri
11 Enerji Yönetimi İlkeleri, Politikaları Ve Bunların Gerekçesi
12 Denizcilikte Enerji Verimliliği Tanıtımı
13 Enerji Verimliliği Politikası Ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) - MARPOL Ek VI
14 Dönem Ödevlerinin Sunumu
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel uluslararası işletmecilik kaynakları, denizcilik ve lojistik kaynakları, ulusal ve uluslararası enerji kuruluşlarının veri kaynakları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, vaka çalışmaları, sunum ve tartışma, araştırma ve analiz etme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Denizcilik sektörüne ilişkin enerji (özellikle petrol) taşımacılığı konularında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği kapsamında Bilimde Uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Barış KULEYİN, Tel: 18814

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi, 16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Sunum Hazırlama 1 7 7
Ödev Hazırlama 1 4 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555