DERS ADI

: DENİZ HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5027 DENİZ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin uluslar arası deniz hukuku konusunda bilgi sahibi olması beklenir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz yetki alanlarının özelliklerinin tanımlanması,
2   Deniz yetki alanlarında kıyı devletinin yetkilerinin belirlenmesi,
3   Deniz yetki alanları ile Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin incelenmesi,
4   Uluslararası denizcilik sözleşmeleri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi,
5   Uluslararası deniz hukuku ile ilgili yargı organlarının ve kararlarının analizinin yapılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Uluslararası Deniz Hukukunun tarihi gelişimi ve kaynakları
2 İç sular -İçsuların kapsamı,hukuki, rejimi -Türk hukukunda içsuların sınırları
3 Karasuları -Karasuları kavramı ,genişiliği ve hukuki rejimi -Ege Denizi karasuları sorunu
4 Uluslararası Boğazlardan geçiş ve Türk Boğazları
5 Takımada suları
6 Bitişik Bölge
7 Ara Sınav
8 Münhasır ekonomik bölge -Doğu Akdeniz de münhasır ekonomik bölge ile ilgili son gelişmeler
9 Kıta sahanlığı kavramı ve Türkiye ile ilgili son gelişmeler
10 Açık denizler
11 Uluslararası Deniz Yatağı ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma
12 Deniz yetki alanlarında bilimsel deniz araştırmaları
13 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ile ilgili gelişmeler
14 Proje Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1.KURAN Selami. Uluslararası Deniz Hukuku, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., İstanbul, 2006
2.PAZARCI Hüseyin. Uluslararası Hukuk Dersleri 2.Kitap, Gözden Geçirilmiş 8.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005
3.SUR Melda. Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Basım A.Ş.2. Bası, İstanbul, 2008
4.TOLUNER Sevin. Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım,5.Bası, Eylül, İstanbul, 1996

Yardımcı kaynaklar:
1.BAŞEREN Sertaç Hami. Ege Sorunları, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları, Yayın No:25, Ankara, 2006
2.BÖLÜKBAŞI Deniz. Turkey and Greece, The Aegean Disputes, A Unique Case in International Law, Cavendish Publishing, 2004
3.CİN Turgay. Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege deki Karasuları Genişliği Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000
4.GÖKDEMİR IŞIK Nurser, Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejimi ve Ege Denizi Uyuşmazlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yayınları, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumu, mahkeme kararlarının incelemesi yoluyla vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018824 e-mail: nurser.gokdemir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1353
ÖK.25
ÖK.33553
ÖK.43553
ÖK.553