DERS ADI

: DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5023 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Genel olarak işletme ve işletme yönetimi kavramı tanımlanarak yönetim ve organizasyon fonksiyonları hakkında bilgi verilmesi, Denizcilik İşletmelerinin organizasyon yapısı ve temel işletme farklılıklarının aktarılması, sicil, bayrak, denetim kavramlarının ve dolayısıyla uluslar arası denizcilik sektörünün öneminin vurgulanması, gemi işletme teknik ve operasyon yönetimlerinin görevleri, yapıları ve çalışmaları üzerinde araştırmalar verilerek genel durumun aktarılması amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Denizcilik İşletmelerinin yapısı ve işleri hakkında bilgi sahibi olma
2   Denizcilik İşletmelerinin diğer işletme türlerinden farkları hakkında bilgi sahibi olma
3   Gemi yönetimi ve işletim teknikleri konusunda bilgi sahibi olma,
4   Navlun piyasaları ve gemi yönetimi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi,
5   Gemilerin operasyonel yönetimleri hakkında bilgi sahibi olup, gerektiğinde yönetim süreçlerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olma,
6   Gemi yönetimi ve denizcilik işletmeleri ile ilgili akademik çalışmalara gerçekleştirilecek ileri yıllardaki çalışmalar ile katkıda bulunmak için uygun zemini hazırlamak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, Giriş, Tanımlar
2 İşletme ve işletme yönetimi kavramları, işletme yönetiminde sosyal sorumluluk ve etik değerler, küresel ve yerel işletme çevresi ve ekonomik çevreye ilişkin kavramlar
3 İşletme türleri, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi, stratejik planlama, rekabet stratejileri
4 İlişki yönetimi, işletme organizasyonu ve yönetim fonksiyonları
5 İnsan kaynakları ve personel yönetimi, üretim yönetimi, müşteri yönlülük ve pazarlama yönetimi
6 Fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma bileşenleri, teknoloji ve bilgi sistemleri yönetimi, muhasebe ve finansal tablolar, finansman yönetimi
7 ARA SINAV
8 Gemi işletmeciliğine genel bir bakış. Gemi yönetimi şirketlerinin organizasyon ve yönetim yapıları.
9 Gemi Yönetim kontratları ve kapsamları. Gemi tipleri ve işletim farklılıklarının incelenmesi.
10 Gemi alım-satım teknikleri ve piyasa yapıları. Gemi sicili, milli bayrak ve kolay bayrak kavramları ve bunların karşılaştırılması.
11 Gemilerin personel temini yönetimi. Navlun piyasalarının analizi.
12 Gemi çalışma maliyetlerinin analizi ve gemi performansı üzerine etkileri. Gemi kiralama işlemleri.
13 Gemilerin operasyonel yönetimi. Gemilerin teknik yönetimi.
14 Denizcilik İşletmelerinin Sektörel Analizi ve Genel Durum Değerlendirmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Alan E. Branch, Elements of Shipping
Yardımcı kaynaklar:
Peter Lorange - Shipping Company Strategies: Global Management under Turbulent
Conditions
Martin Stopford - Maritime Economics
Kevin Cullinane - International Handbook of Maritime Business
Referanslar:
International Journal of Transport Management
Journal of International Management
Journal of Transport Policy
Journal of Transportation Research A: Policy and Practice
Journal of Transportation Research A: Logistics and Transportation Research

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. İşletme Kavramı ve Denizcilik İşletmelerinin Karşılaştırılması: Sınavlar ve ödev/sunumlarda yararlanılan literatürün kapsam ve genişliği
2. Denizcilik İşletmelerinin İşleyişleri: Ödev/Sunum hazırlanması aşamasında Denizcilik İşletmeleri ile görüşme ve elde edilen bilgilerin analizi
3. Mesleki ve Etik Sorumluluk Anlayışı: atıf yapmada özen ve dürüstlük, bilimsel kurallara uygunluk.
4. Etkili İletişim Yeteneği: meslektaşları ile ilişkilerdeki tutumu, açık ve anlaşılır ifadeler, nezaket kurallarına uyma, saygı, tartışma adabı.
5. Takım Çalışmalarına Uyumluluk: farklı uzmanlık alanlarından gelenler ile iletişim, dayanışma, ortak çalışma ve işbirliği yapabilme, çözüm üretebilme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018861, e-posta: yusuf.zorba@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.153553
ÖK.23555
ÖK.3533533
ÖK.45533
ÖK.53553
ÖK.65353553