DERS ADI

: DENİZCİLİK GÜVENLİK YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5024 DENİZCİLİK GÜVENLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin denizcilikte security kavramının karşılığı olarak kullanılan güvenlik kavramı ile ilgili güncel çalışmalar, uluslararası düzenlemeler ve güvenliği riske eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, güvenliğin gemi, liman ve gemi işletmecisi şirketler açısından önemini vurgulamak, güvenlik ile ilgili olarak araştırma ve bilimsel incelemelerin yapılmasına imkan sağlayacak bilgi seviyesine ulaştırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Denizcilikte güvenlik kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, riskleri tanımlayabilmek,
2   2. Ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
3   3. Çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuatın gereklerini yerine getirebilecek becerilere sahip olmak,
4   4. Kuralların eksik yönlerini tespit ile olması gereken düzeni oluşturmaya çalışmak,
5   5. Takım çalışması yapabilecek seviyede bilgi, beceri ve tutum sahibi olmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, Giriş, Tanımlar ve Güvenlik Kavramı, Uluslarası Düzenlemeler; Ödevler; Terör Örgütleri, Denizcilikte Terör Eylemleri, Korsanlık ve Deniz Haydutluğu Kavramları
2 Terörizmin Tarihçesi, Terör Kavramı, Olası Saldırı Yöntemleri, Güvenlik Prensipleri, Fiziksel Güvenlik Teçhizatları,
3 ISPS (Internetional Ship and Port Facility Security Code), Sorumluluklar (Devletler, Limanlar, Şirketler, Gemiler)
4 Kaçak yolcu ve sığınmacılara ilişkin önlemler, Olası Eylemcilerin Tanımlanması (Eşkâl belirlenmesi), Güvenlik Kayıtları ve Raporlar
5 Güvenlik Yönetimi ile ilgili bilimsel çalışmaların incelenmesi, Limanlarda ve gemilerde kontrol ve uygunluk yöntemleri, Korsanlık, IMO ya rapor edilmiş korsanlık olayları
6 Gemi Güvenlik Değerlendirmesinin Hazırlanması ve Uygulanması, Gemi Güvenlik Değerlendirmesinin Kontrolü.
7 Ara Sınav
8 Güvenlik Amaçlı Kullanılacak Ekipmanlar, Gemi Arama Planı ve Olası Arama Alanları
9 Liman Faaliyetlerinin Genel Olarak Tanımlanması ve Tesis Güvenliği
10 Liman Tesislerinin Güvenliği ve Liman Tesisleri Güvenlik Değerlendirmesi, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu
11 Liman Tesisi Güvenliği ve Organizasyonu,
12 Güvenlik Yönetimi; Dökümantasyon, izleme, kontrol, uygunsuzlukların rapor edilmesi.
13 Güvenlik Eğitimleri; Eğitim gerekleri ve eğitim teknikleri
14 Gemi ve liman tesislerinde güvenlik kavramının önemi hakkında yapılmış çalışmaların incelenmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
IMO, ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), SOLAS CHP.V

Yardımcı kaynaklar:
SOLAS PART I & PART II (Denizde Can Güvenliği ve Emniyeti Uluslararası) Sözleşmesi Ek I ve Ek II, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ISPS Kod Uygulama/Eğitim Gereklilikleri Yönetmeliği

Referanslar:
IMO Yayınları, www.imo.org

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumu, mahkeme kararlarının incelemesi yoluyla vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Denizcilikte güvenlik alanında bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmak, araştırma, inceleme ve yorum yapabilmek.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018861 e-mail: yusuf.zorba@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Ödev Hazırlama 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.153535
ÖK.25353
ÖK.33
ÖK.4535
ÖK.5535