DERS ADI

: DENİZCİLİK POLİTİKALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5020 DENİZCİLİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Hizmetler sektöründe ulaştırma alanı içerisinde yer alan deniz ulaştırması için yürütülen çeşitli etkinliklerde, öncelikler ve izlenecek yollar için rehber konumundaki deniz ticaret politikalarını neden ve nasıllarıyla diğer ulusal ve uluslararası politikalarla ilintisi ve bağlantılarının kavranması, ilgili alandaki uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunları çözme konusunda analitik yaklaşımlar ortaya koyabilmek ve tartışmak. Tutarlı, dengeli ve sürdürülebilir denizcilik politikalarının oluşturulmasında aktif katılımcı ve yetkin uzmanların yetişmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1.Çağdaş denizcilik sorunları konusunda bilgi sahipliği,
2   Deniz ticaret politikalarını etkileyen faktörleri anlama, uluslararası ve ulusal politikaların etkilerini kavrama,
3   Denizcilik politikalarının analizini yapma,
4   4.Politikaların oluşturulması ve yürütülmesinde gerekli becerilerin kazandırılması
5   5. Ekonomik, çevresel, sosyal, yasal, politik, etik, emniyet, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar çerçevesinde istenen gereksinimleri karşılamak için bir sistem, bileşke veya süreç tasarlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, Denizciliğin kapsamı ve tanımlar
2 Denizcilik Piyasaları
3 Deniz Ulaştırmasının Bileşenleri, Faktörler
4 Ulaştırma Sistemlerinin Seçimi ve Sistemlerarası Ulaştırma
5 Politikaları Etkileyen Faktörler ve Politika Belirlemede İlkeler ve Aktörler
6 Ekonomi Politikaları ve Ulaştırma
7 ARA SINAV
8 Politika Türleri: Korumacı, Liberal ve Tröstleşme Karşıtı Politikalar
9 Politika Uygulama Araçları
10 Dünyada ve Türkiye de Denizcilik Politikaları ve Uygulamaları
11 AB Ortak Ulaştırma ve Liman Politikaları
12 Uluslar arası İşgücü Akımları ve Gemi adamları
13 Denizcilikte Yatay ve Dikey Bütünleşmeler
14 Denizcilikte Güncel Sorunlar ve Tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Kişi, Hakkı. ppt. Sunumlar

Yardımcı kaynaklar: Özer, Didem. Türkiye de Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci ve Stratejik Analizler , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2010

Referanslar:
www.sp.gov.tr/documents/planlar/DenizcilikMustesarligiSP0913.pdf ,
www.euractiv.com.tr/.../ab-katlm-srecinde-trkiyenin-denizcilik-politikaları...
www.maritimeeconomics.com/.../HH_Marit...
ec.europa.eu/transport/.../index_en.htm -

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Çağdaş sorunlar konusunda bilgi sahipliği: Sınavlarda gösterilen performans, ve hazırlanacak ödevin sunumunda yararlanılan literatürün kapsam ve genişliği
2. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı: atıf yapmada özen ve dürüstlük, bilimsel kurallara uygunluk.
3. Etkili iletişim yeteneği: meslektaşları ile ilişkilerdeki tutumu, açık ve anlaşılır ifadeler, nezaket kurallarına uyma, saygı, tartışma adabı.
4. Mültidisipliner takımlar içinde işlev görebilme: farklı uzmanlık alanlarından gelenler ile iletişim, dayanışma, ortak çalışma ve işbirliği yapabilme, çözüm üretebilme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018832, e-posta: hakki.kisi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Ödev Hazırlama 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.135335
ÖK.25553355
ÖK.335553355
ÖK.435553355
ÖK.533555353355