DERS ADI

: DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5021 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Örgüt kavramı, örgüt kuramları, ve denizcilik işletmelerinin çevreyle ilişkileri, örgüt yapısı, örgüt stratejileri,örgüt sel davranış, örgüt kültürü, bireysel, grupsal ve örgüt düzeyindeki değişkenlerin örgütsel verimlilik ve etkinlik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Örgüt kavramının değerlendirilmesi
2   2.Örgüt teorilerinin karşılaştırmalı olarak analizi
3   3. Stratejik yönetim kapsamında Denizcilik işletmelerinin analizi ve değerlendirilmesi
4   4. Örgütsel davranış kapsamında denizcilik işletmelerinin analizi ve değerlendirilmesi
5   5.Denizcilik işletmelerinin Örgüt yapılarının analizi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, , kavramlar, amaçlar, ekonomik bir birim olarak işletme, üretim faktörleri / işletme ve çevresi,
2 Organizasyon teorileri klasik yönetim ve organizasyon teorisi
3 Neo-klasik yönetim ve organizasyon teorisi
4 Modern organizasyon teorisi ve sistem yaklaşımı
5 Koşul bağımlılık yaklaşımı
6 Modern sonrası çağdaş ve güncel kavramlar yaklaşımlar ve uygulamalar
7 Ara sınav
8 Ara sınav
9 Organizasyonlarda çevreye uyum
10 Stratejik yönetim
11 Stratejik yönetim
12 Örgütlerde davranış ve başlıca süreçler iletişim
13 Otorite güç ve etkileme yönetici ve liderlik
14 Organizasyonlarda gruplar ve takımlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: İşletme Yöneticiliği, Tamer Koçel
Diğer kaynaklar:
Örgüt Kuramları, Der: Selami Sargut, Şükrü Özen
Kültürler Arası Farklılaşma Ve Yönetim, Selami Sargut
Bilimsel Yönetimin İlkeleri, F. W. Taylor
Genle ve endüstriyel Yönetim, Henri Fayol
Stratejik Yönetim, Ülgen,Mirze
Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Atilla Baransel, - 1. Cilt, Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri
Yönetim - Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları, Peter F. Drucker,
Gelecek İçin Yönetim - 1990'lar ve Sonrası, Peter F. Drucker,
Sınai ve Umumi İşlerde İdare, H. Fayol,
Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, Daniel Katz, Robert L. Kahn,
Örgütün İnsan İlişkileri Yönü, Douglas McGregor,
Beşinci Disiplin, Peter M. Senge,
Images of Organization, Morgan,G.
Organisation Theory, Robbins S.P.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, örnek uygulamalar, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018808, e-posta: ender.asyali@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.135355
ÖK.25535
ÖK.35533355
ÖK.43535555
ÖK.53555355