DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Temel amaç, deniz örf ve adetleri ile birlikte eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklerinde yüksek lisans düzeyinde bilgi kazanmaktır. Bu amaçla çalışanların katılımı ve iş yaşamının kalitesinin geliştirilmesi temel prensiplerdendir. Liman operasyonları, çevre yönetimi ve denizcilikte verimlilik gibi konularda bilimsel çalışma hazırlanmasını sağlamaktır. Programın derslerin çoğunun temeli denizciliğin yönetimsel yanına yöneliktir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Denizcilik ile ilgili konularda güncel gelişmeleri uzmanlık düzeyinde yakından takip ederek bilgi ve becerilerini, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder, tartışma, yorumlama ve eleştirel bakış açısı becerileri yüksektir.
2   2. Deniz ulaştırması alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, deniz ulaştırması ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.3. Uygulanan sayısal yöntemi ve sonuçlarını doğru yorumlayabilmek,
3   3. Uluslararası denizcilik sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası denizcilik hukuku, denizcilikte risk değerlendirmesi ve risk azaltıcı önlemler ve uygulamaları, denizcilik işletmeleri, işleyişleri ve etkileyen faktörler ve süreçleri, taşınan yükler, gemi güvenliği ve personel emniyeti ile personel değerlendirmesi, denizcilik açısından çevre yönetimi ve uygulamaları konularında uzman seviyesinde bilgi sahibi olup strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alanına uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.,
4   4. Liderlik becerileri gelişmiş, motivasyon hakkında bilgi sahibi, iyi ve etkin iletişim kurabilen ve ilişkileri etkin biçimde yönetebilme becerisi olan, gerektiğinde normları inceleyen, geliştiren, gerektiğinde değiştirebilen yöneticilik vasıfları gelişmiştir.
5   5. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; deniz ulaştırma işletmeleri açısından karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisine sahiptir.
6   6. Farklı araştırma yöntemlerini deniz ulaştırması ve denizcilik işletmesi alanlarına uygulayarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, nitel ve nicel veriler ile destekleyerek, bilgi işleme becerileriyle yorumlar, yeni bilgiler oluşturur ve bu bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşarak denizcilik biliminin gelişmesine katkı sağlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Danışman tarafından belirlenecektir.
2 Danışman tarafından belirlenecektir.
3 Danışman tarafından belirlenecektir.
4 Danışman tarafından belirlenecektir.
5 Danışman tarafından belirlenecektir.
6 Danışman tarafından belirlenecektir.
7 Danışman tarafından belirlenecektir.
8 Danışman tarafından belirlenecektir.
9 Danışman tarafından belirlenecektir.
10 Danışman tarafından belirlenecektir.
11 Danışman tarafından belirlenecektir.
12 Danışman tarafından belirlenecektir.
13 Danışman tarafından belirlenecektir.
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2009), ED. Kaan Böke
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2007), Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım.
Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (2002), Şener Büyüköztürk,
İşletme İstatistiği (2008) , Hülya Tütek, Şevkinaz Gümüşoğlu
Research Methods for Business (2010) Uma Sekaran, Roger Bougie

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, vaka çalışmaları, sunum ve tartışma, araştırma ve analiz etme

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Yöntem ve teknikler: Ödev/sunumlarda yararlanılan literatürün kapsam ve genişliği
2. Kullanılan yöntemleri doğru modelleyebilmek: Ödev/Sunum hazırlanması aşaması ve sunumu
3. Mesleki ve Etik Sorumluluk Anlayışı: Atıf yapmada özen ve dürüstlük, bilimsel kurallara uygunluk.
4. Takım Çalışmalarına Uyumluluk: Elde edilen sonuçları karar sürecinde takım arkadaşları ile paylaşabilmek, farklı uzmanlık alanlarından gelenler ile iletişim, dayanışma, ortak çalışma ve işbirliği yapabilme, çözüm üretebilme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018832, e-posta: hakki.kisi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 10 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 49

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555
ÖK.6555555