DERS ADI

: DENİZ TİCARET HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5012 DENİZ TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Deniz Ticaret Hukukuna ilişkin kavramların konu anlatımları ve mahkeme kararları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye de mevcut deniz mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma,
2   Uluslararası denizcilik sözleşmeleri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi,
3   Deniz ticaret hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda verilmiş yargı kararları konusunda bilgi sahibi olma,
4   Deniz ticareti sözleşmeleri ve tarafların bu sözleşmelerden doğan sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olma,
5   Deniz kazaları, çatma, kurtarma ve yardım ve müşterek avarya unsurlarının ana hatlarıyla belirlenmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları
2 Gemi -Geminin kimliği -Gemi sicili
3 Mülkiyet ve Gemi Üzerindeki Ayni Haklar
4 Donatan, donatma iştiraki
5 Kaptan ve gemi adamları
6 Deniz Aşırı Satış Sözleşmeleri, Teslim Şekilleri
7 ARA SINAV
8 ARA SINAV
9 Deniz Ticareti Sözleşmeleri -Gemi kiralama sözleşmeleri -Zaman çarteri sözleşmesi -Navlun sözleşmeleri(Genel hükümler)
10 Yükleme ve Boşaltma
11 Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
12 Deniz Taşıma Senetleri-Konişmento
13 Deniz Kazaları Çatma-Kurtarma ve Yardım
14 Deniz Kazaları Müşterek avarya

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. ÇAĞA ,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku I Giriş , Gemi Donatan ve Kaptan , Filiz Kitabevi ,İstanbul 1995
2.ÇAĞA ,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku II Navlun Sözleşmesi, Beta basım yayım Dağıtım A.Ş.,7. Bası , Kasım 2004 ,İstanbul
3.ÇAĞA ,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku III Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları ,Zamanaşımı , Deniz Hukukunda Cebri İcra , Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Ocak 2005 ,İstanbul
4. KENDER Rayegan , ÇETİNGİL Ergon , Deniz Ticareti Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte ) Temel Bilgiler , Beta Basım Dağıtım A.Ş. , Kasım 2003, İstanbul
Yardımcı kaynaklar:
1. ÜLGENER Fehmi ; Çarter Sözleşmeleri 1, Der Yayınları, İstanbul 2000
2. KENDER Rayegan , ÇETİNGİL Ergon, ÜNAN Samim, Müşterek Avarya Hukuku, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Mayıs 2011

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kitap, Ödev Hazırlama( Sunum), İnternet, Makale Okuma, Kritik Etme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-mail: nurser.gokdemir@deu.edu.tr , Tel: 0232 412 88 24

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 6 6
Sunum Hazırlama 1 6 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1553
ÖK.253
ÖK.3353
ÖK.453
ÖK.553