DERS ADI

: DENİZ SİGORTA HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DDD 5010 DENİZ SİGORTA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BURAK KÖSEOĞLU

Dersi Alan Birimler

Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin deniz sigortasına ilişkin yürürlükte bulunan norm ve uygulamaları tespit etmelerinin, deniz sigortasına ilişkin genel prensipleri kavramalarının ve uygulama ile teori arasında ilişki kurmalarının sağlanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz sigortasına ilişkin ulusal ve uluslar arası normları tanımak,
2   Yaşanmış örnek olaylardan yola çıkarak deniz sigorta hukuku kuralları ile uygulamayı tamamlamak,
3   Ulusal ve uluslar arası sigorta kuruluşlarını nitelendirmek
4   Sorunlara uygulanan normları eleştirme becerisi kazandırmak,
5   Kuralların eksik yönlerini tespit ile olması gereken düzeni oluşturmaya çalışmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sigorta Hukukuna Giriş, Sigorta ve Temel Kavramlar
2 Sigortanın Hukuki ve Ekonomik Gereklilikleri -Sigorta Kaynakları - Sigorta Çeşitleri
3 Can Sigortaları
4 Zarar Sigortaları
5 Sorumluluk Sigortaları
6 Deniz Sigortaları -6102 sayılı TTK uyarınca deniz sigortaları incelemesi -MIA 1902 uyarınca deniz sigortaları incelemesi
7 Ara Sınav
8 Yük Sigortası İncelemesi
9 Bir sorumluluk sigortası olarak Kulüp Sigortası İncelemesi Sigorta Kapsamı ve Koşulları, Sigorta Firmasıyla İlişkiler
10 P&I Klüp sigortaları
11 Uluslararası alanda deniz sigortaları uygulaması
12 Ulusal alanda deniz sigortaları uygulaması
13 İçtihadi örnek kararlar incelemesi
14 Proje Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Çeker, Mustafa; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku - Yenilenmiş 3. Baskı, Karahan kitapevi, 2011

Yardımcı kaynaklar:
Kara, Mustafa; Deniz Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku Altın seri, Savaş Yayınları, 2011

Referanslar:
Lale, Muktedir; Örnekli - İçtihatlı - Uygulamalı Sigorta Hukuku 6155 Emsal Karar - Mal, Can ve Sorumluluk Sigortası (2 Cilt), Seçkin Yayıncılık, 2011

Diğer ders materyalleri:
Hazırlanan sunumlar ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kurul Kararları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumu, mahkeme kararlarının incelemesi yoluyla vaka çalışmaları, sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi alanında bilimde Uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmak, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 3018824

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 111

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.233533
ÖK.353555
ÖK.45555
ÖK.53535