DERS ADI

: BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Film Tasarımı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CİHAN IŞIKHAN

Dersi Alan Birimler

Sahne Sanatları Doktora
Resim Sanatta Yeterlik
Heykel Sanatta Yeterlik
Grafik Sanatta Yeterlik
Opera Sanat Dalı Sanatta Yeterlik
Müzik Sanatta Yeterlik
Müzik Bilimleri Doktora
Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik
Seramik ve Cam Tasarımı Sanatta Yeterlik
Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik
Film Tasarımı Doktora

Dersin Amacı

Bilim felsefesi ve etiğinin temel kavram ve yaklaşımlarını anlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim felsefesi ve etiğinin temel kavram ve yaklaşımlarını anlamak.
2   Bilgi felsefesinin temel kavram ve yaklaşımlarını anlamak.
3   Herşeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip olabilmek.
4   Bilimsel yayın etiğinin temellerini anlamak.
5   Bilimsel yayın etiğine uygun çalışmalar yapabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilgi tartışması ve bilgi felsefesi. Bilgi felsefesinin temel problemleri. Bilgi türleri ve bilimsel bilgi. Bilimsel bilginin varsayılan normları.
2 Avrupa biliminin Aydınlanma sonrası tarihsel gelişimi. 19. yy. Avrupası ve bilimsel bilgiye verilen değer.
3 Bilim felsefesi tanım ve tartışmalar. Bilim felsefesinde öncüler: Henri Poincare, Pierre Duhem ve Alexandre Koyre.
4 Viyana Çevresi. Bilimsel araştırmanın mantığı ve yöntem bilgisi: Karl Popper ve Imre Lakatos.
5 Bilimsel bilgiye yüceltici yaklaşımlar: Robert Merton ve Mertoncu bilim normları.
6 Bilimsel bilginin dogmalaşması: Thomas Khun. Bilgi kuramsal anarşizm: Paul Feyerabend.
7 Pierre Bourdieu ve Bilimin Toplumsal Kullanımları . Bilimsel bilginin sorgulanması: Bilimsel Bilgi Sosyolojisi.
8 Bilimsel bilgi ve ideoloji.
9 Bir kolektivite olarak bilimsel epistemik cemaat.
10 Bilimde sanat sanatta bilim tartışması.
11 Etik kavramı ve etik teorisine yaklaşımlar
12 Bilim etiği ve bilim etiğinin tarihçesi.
13 Araştırma süreci ve yayın etiği: kapsam ve temel etik sorunlar.
14 Araştırma süreci ve yayın etiği: kapsam ve temel etik sorunlar.
15 Genel değerlendirme.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bourdieu, Pierre (2015). Bilimin Toplumsal Kullanımları, (çev: Levent Ünsaldı), Heretik Yayınları, Ankara.
Habermas, Jürgen (1993). İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, (çev. Mustafa Tüzel), Yapı Kredi yayınları, İstanbul.
Tuna, Korkut (2011). Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, İz Yayıncılık, İstanbul.
Wallerstein, Immanuel (1997). Sosyal Bilimleri Düşünmemek, (çev: Taylan Doğan), Avesta Yayınları, İstanbul.
Westfall, Richard S. (1995). Modern Bilimin Oluşumu, (çev: İsmail Hakkı Duru), Tübitak Yayınları, Ankara.
Feyereband, Paul (1999/a). Yönteme Karşı, (çev: Ertuğrul Başer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Feyereband, Paul (1999/b). Özgür Bir Toplumda Bilim, (çev: Ahmet Kardam), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Feyereband, Paul (2015). Bilimin Tiranlığı, (çev: Barış Yıldırım), Sel Yayınları, İstanbul.
McCarthy, E. Doyle (2002). Bilgi Kültürü/Yeni Bilgi Sosyolojisi, (çev: Figen Yılmaz), Çiviyazıları Yayınları, İstanbul.
Yıldırım, Cemal (1979). Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersle ders anlatımı ve soru-cevapla işler.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL Derse Katılım
3 BNS Başarı Notu ODV * 0.50 +DKL * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ini katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

firat.kutluk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev Hazırlama 1 20 20
Kitap Okuma 10 2 20
Proje Ödevi 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255555
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.555