DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6196 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda alan araştırması yapabilecek şekilde yönlendirme, onlara literatür araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilme, literatür ışığında edinilen bulguları analiz edebilme, yorumlayabilme ve tartışabilme olanağı sunmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Verilen bir konuda detaylı bir literatür araştırması yapabime
2   İlgi alanında ya da farklı bir alanda önceden tanımlanmış bir probleme çözüm üretebilmek adına yaptığı araştırma sonuçlarını derleyebilir, sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
3   Yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilme
4   Yaptığı araştırmalae sonucu elde ettiği bulguları bir dinleyici topluluğunun önünde güvenle sunabilme
5   Alanıyla ilgili problemlere dair yaratıcı çözüm önerileri hazırlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seçilen Bir Konuda Bir Çözüme Ulaşabilmek Adına Problemi Anlamaya Çalışmak
2 Seçilen Bir Konuda Bir Çözüme Ulaşabilmek Adına Problemi Anlamaya Çalışmak (Devam)
3 Çalışılmakta Olan Probleme Yönelik Bilgileri İçeren Makale Veya Kitapları Arayıp Bulmak ve onları Okumak
4 Çalışılmakta Olan Probleme Yönelik Bilgileri İçeren Makale Veya Kitapları Arayıp Bulmak ve onları Okumak (Devam)
5 Çalışılmakta Olan Probleme Yönelik Bilgileri İçeren Makale Veya Kitapları Arayıp Bulmak ve onları Okumak (Devam)
6 Çalışılmakta Olan Probleme Yönelik Bilgileri İçeren Makale Veya Kitapları Arayıp Bulmak Ve Onları Okumak (Devam)
7 Çalışılmakta Olan Probleme Yönelik Bilgileri İçeren Makale Veya Kitapları Arayıp Bulmak Ve Onları Okumak (Devam)
8 Yapılan Gelişmelerin İzlenmesi
9 İlgilenilen Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Edinilen Bilgileri Önem Derecesine Göre Sınıflandırmak Ve Bunlardan Bir Veri Tabanı Oluşturmak
10 İlgilenilen Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Edinilen Bilgileri Önem Derecesine Göre Sınıflandırmak Ve Bunlardan Bir Veri Tabanı Oluşturmak (Devam)
11 Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı
12 Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı (Devam)
13 Çalışılan Konu Hakkında Rapor Yazımı (Devam)
14 Raporun Tamamlanması Ve Bir Dinleyici Bir Kitle Önünde Sunulması
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler
Ana kaynak:
Yardımcı kaynaklar:
Referanslar:
Diğer ders materyalleri:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 1 2 2
Sunum Hazırlama 1 6 6
Kitap Okuma 1 14 14
Final Sınavı 13 4 52
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155555555555
ÖK.255555555555
ÖK.355555555555
ÖK.455555555555
ÖK.555555555555