DERS ADI

: ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ TARİHİ METİNLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6030 ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ TARİHİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türkiye Türkçesinin oluşumu bakımından Orta Türkçenin önemi kavratılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Orta Türkçe dönemini oluşturan tarihi Türk lehçe ve şivelerini tanıyabilme
2   Orta Türkçe metinlerini işlek bir şekilde okuyabilme
3   Türk lehçelerinin tabakalaşmasını kavrayabilme
4   Türkiye Türkçesine kadarki ses, şekil ve cümle bilgisi değişimlerini analiz edebilme
5   Orta Türkçe metinlerinin fonetik ve morfolojik analizini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkçenin devreleri ve ilgili kavramlar hakkında bilgi
2 Orta Türkçe dönemini oluşturan tarihi Türk lehçe ve şiveleri
3 Karahanlı dönemi Türkçesinin ses ve şekil balkımından incelenmesi
4 Divanu Lugat it Türk ün Türkoloji açısından önemi
5 Kutadgu Bilig in Türkoloji açısından önemi
6 Harezm Türkçesinin Türk Dili Tarihi içindeki yeri
7 Harezm sahası eserlerinin ayırt edici özellikleri
8 Ara sınav
9 Çağatay ürkçesi ve Ali Şir Nevaini nin Türkçe ile ilgili çalışmaları
10 Kıpçak Türkçesinin tabakalaşması ve bu sahada yazılmış eserlerin incelenmesi
11 Türkçenin Anadolu topraklarındaki (17-19.yy) 2 asırlık gelişimi
12 Divan şairlerinin Türkçeye kazandırıp kaybettirdikleri
13 Eski Türkçe ile Orta Türkçenin uyumu
14 Eski Türkçesen günümüze Oğuz Türkçesindeki lehçe tabakalaşması
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Atalay, Besim, Divanü Lügati t- Türk (Çeviri) Cilt I, II, III, IV, TDK Yayınları, Ankara, 2006.
2 Arat, Reşit Rahmeti, Atabetül l-Hakayık (Edip Ahmed B. Mahmud Yükneki), Ankara, TTK Yayınları,1992.
3 Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara, TDK Yayınları, 1947.
Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig II (Çeviri), Ankara, TDK Yayınları, 1959.
4 Arat, Reşit Rahmeti, Hzl: Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya, Nuri Yüce) Kutadgu Bilig III (İndeks), İstanbul, 1979.
5 Clauson, Sir Gerard, An Etimological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxsford University Pres, 1972.
6 Caferoğlu, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1968.
7 Gabain, A. Marie von: (çev.: Mehmet Akalın) Eski Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 1995.
Ercilasun, Ahmet Bican, Kutadgu Bilig Grameri-Fiil, Ankara, 1984.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 13 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155545
ÖK.255545
ÖK.355545
ÖK.455545
ÖK.555545