DERS ADI

: TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR VE SANAT AKIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6028 TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR VE SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Tanzimat tan günümüze Türk edebiyatında görülen fikir ve sanat akımlarını teorik ve uygulamalı olarak tanıtmak ve bu konuda çözümleme çalışmaları yaparak öğrencinin bu alandaki yeteneğini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Toplumsal olaylar ve edebiyat ilişkisini kavratabilme
2   Türk edebiyatında toplumsal olaylar ve edebiyat ilişkisini kavratabilme
3   Batıda gelişen sanat akımlarını ve bunların Türk edebiyatına etkilerini kavratabilme
4   Şiir metinlerini yazıldıkları dönemi özellikleriyle tanıyabilme yeteneğini kazandırabilme
5   Edebî metinler ve sanat- edebiyat akımlarının arasındaki ilişkiyi kavratabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klasisizm ve Türk Edebiyatı
2 Romantizm ve Türk Edebiyatı
3 Realizm/Natüralizm ve Türk Edebiyatı
4 Sembolizm ve Türk Edebiyatı
5 Empresyonizm ve Türk Edebiyatı
6 Varoluşçuluk ve Türk Edebiyatı
7 II. Dünya Savaşı Sonrası Edebiyat Akımları ve Türk Edebiyatı
8 Vize
9 II. Dünya Savaşı Sonrası Edebiyat Akımları ve Türk Edebiyatı
10 Türk Edebiyatına Etki Eden Siyasal ve Toplumsal Olaylar
11 Tanzimat ve Edebiyat
12 II. Meşrutiyet ve Edebiyat
13 Cumhuriyet ve Edebiyat
14 Darbeler ve Edebiyat
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Yazın Akımları Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi
2. İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebiyat Akımları
3. Suut Kemal Yetkin, Edebiyat Akımları
4. Yusuf Akçura, Türk Devletinin Öncüleri
5. Süleyman Hayri Bolay, Türkiye de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi
6. Feroz Ahmad, Modern Türkiye nin Kuruluşu
7. Çeşitli makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derse katılım final sınavı kapsamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav, ödev

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kitaplar hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 15-16

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Ödev Hazırlama 0
Sunum Hazırlama 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1555525
ÖK.2555525
ÖK.3555525
ÖK.4555525
ÖK.5555525