DERS ADI

: TÜRK EDEBİYATININ FİKRİ VE KÜLTÜREL TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6026 TÜRK EDEBİYATININ FİKRİ VE KÜLTÜREL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Türk edebiyatının fikri ve kültürel temelleri hakkında bilgi vermek ve bu temellerin oluşumunda etkili olan belli başlı ekolleri ve temsilcileri tanımak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk edebiyatının fikri temellerini oluşturan başlıca ekolleri tanıyabilme
2   İslam düşüncesinin gelişimini kavrayabilme
3   İslam felsefesi hakkında bilgi edinebilme
4   Tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarını ve tasavvuf düşüncesini öğrenebilme
5   Mukayeseli ve eleştirel yaklaşımlarla modern dönemin koşulları arasındaki ilişki kurarak özgün perspektif edinebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Düşünce-tarih-kültür kavramlarının tanıtılması
2 Türk hikmeti ve düşüncedeki yeri
3 Türklerde tefekkür kavramı
4 İslami Türk tefekkürü
5 İslam düşüncesi ve medeniyeti
6 İslam felsefenin tanımı ve genel özellikleri
7 Kültür ve edebiyatta İslami düşünce
8 Ara sınav
9 Edebiyat ve mistisizm
10 Tasavvuf, tanımı ve genel özellikleri
11 Tasavvufun mistisizmden farkı
12 Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar
13 Modern Türk düşünce sistemi özellikleri
14 Türk kültür tarihinde kırılma noktaları
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İslam Felsefesi Tarihleri,
Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul, 2004
M. Fuat Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara, 1988
Kemal Göde, Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihi, Kayseri, 1992
M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1966
Elektronik kaynaklar, web tabanlı uygulamalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. İlyas YAZAR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi- Buca-İZMİR
Web: www.ilyasyazar.com
www.facebook.com/iyazar
E-Posta: i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555
ÖK.55555