DERS ADI

: KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6020 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Türk ve Dünya edebiyatının önemli sanatçılarının eserleri arsasındaki etkileşimlerin, Türk edebiyatının Batılı disiplinlerden ve edebî akımlardan etkilenme biçimlerini kavratmak, ele alınan eserler üzerinden Doğu ve Batı edebiyatlarının benzer ve farklı yönlerini kavratmak, evrensel mesaj ve değerleri tespit etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk ve Dünya edebiyatının önemli sanatçılarının eserleri arsasındaki etkileşimleri kavrayabilme.
2   Edebiyat araştırmacısı olacak Türk edebiyatı dışındaki edebiyatlarla bağlarını geliştirebilme.
3   Edebiyattaki evrensel tema ve mesajları kavrayabilme, edebiyatın tarih, siyaset ve felsefe ve diğer disiplinlerle olan bağlarını analiz edebilme, araştırabilme ve kavrayabilme.
4   Doğu ve Batı edebiyatlarında okur-yazar, devlet-toplum ve din-toplum ilişkilerinin eserlere yansıyan boyutlarının tespit edebilme ve karşılaştırabilme.
5   Doğu ve Batı edebiyatlarının yazılı edebî ürünlerinde dilsel malzemeyi (imge, metaphor ve edebî sanatların) karşılaştırabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Karşılaştırmalı Edebiyat kavramı, edebiyat bilimi için öneminin saptanması.
2 Karşılaştırmalı Edebiyat kavramı, edebiyat bilimi için öneminin saptanması.
3 Metinlerarasılık kavramı, mahiyeti ve açık metinlerarası ilişkiler hakkında örnekler okunması.
4 Tanzimat devri Türk edebiyatı eserleri üzerinde Batı edebiyatı (Fransız) eserlerin izlerinin aranması.
5 Namık Kemal'in İntibah romanı ile A. D. Fillsin Kamelyalı Kadın adlı romanlarının karşılaştırılması
6 Abdülhak Hâmid in tiyatroları üzerinde Shakespeare in etkilerinin araştırılması
7 Ahmet Haşim-Yahya Kemal şiirlerinin karşılaştırılması
8 Ara sınav
9 C. Baudelaire ile Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinin karşılaştırılması
10 Reşat Nuri'nin "Harabelerin Çiçeği" ile Yakup Kadri'nin "Kiralık Konak"ının karşılaştırılması
11 Kafka nın Babam a Mektubu Oğuz Atay ın Babama Mektup unun karşılaştırılması
12 Türk ve Dünya edebiyatının başlıca tarihî romanlarda tarihin ele alınış şeklinin karşılaştırılması.
13
14
15

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Prof. Dr. İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yay.
-Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yay.
-Prof. Dr. İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yay.,
-Suut Kemal Yetkin, Edebiyatta Akımlar.
-Prof. Dr. Sevim Kantarcıoğlu, Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Paradigma Yay.
-Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay.
-Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, İletişim Yay., İst., 2011.
-Phillip Stewick, Roman Teorisi (çev. Sevim Kantarcıoğlu), Gazi Eğt. Fak. Yay.
-Hasan Bülent Kahraman, Yahya Kemal Rimbaud'yu Okudu mu : Çeviriler ve Rimbaud üzerine
-Erdoğan Alkan, Şiir Sanatı, Yön Yay.
-Gustave Flaubert, Madame Bovary, Remzi Kitabevi., - Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnû, İnkılâp ve Aka Yay.
-Robert Musil, Niteliksiz Adam, YKY., -Yusuf Atılgan, Aylak Adam, YKY.
-Marcel Proust, Sodom ve Gomorra, YKY- Y. Kadri Karaosmanoğlu, -Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Sodom ve Gomorre, İletişim Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kapsamında eserler verilen süre zarfında öğrenciler tarafından okunacak, veri toplama, değerlendirme ve yorumlama yapılarak soru cevap, tartışma ve karşılaştırma yöntemleriyle birlikte incelenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

(öğretim üyesi açıklama yapmak isterse bu başlığı kullanabilir)

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

15: 00-17: 00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 1 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 2 13 26
Kitap Okuma 13 2 26
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155535345
ÖK.255535345
ÖK.355535345
ÖK.455535345
ÖK.555535345