DERS ADI

: KARŞILAŞTIRMALI TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6018 KARŞILAŞTIRMALI TÜRKÇE DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Türkçenin ses, şekil ve cümle yapısının hem Türkçenin kendi içerisinde hem de başka dillerle mukayesesinin yapılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İsim ve fiil çekimlerini bütün Türk lehçelerinde yapabilme.
2   Partisip ve gerundium yapılarını Türkçede ve diğer dillerde mukayese edebilme.
3   Edat ve bağlaç yapılarını Türk lehçelerinde ve diğer dillerde tanıyabilme.
4   Cümle yapılarının Türk lehçelerinde ve diğer dillerdeki biçimlerini öğrenebilme.
5   Farklı cümle yapılarını karşılaştırabilme, yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İsimler ve fiiller bakımından Türkiye Türkçesi
2 İsim çekim eklerinin Türk lehçelerindeki durumlarının karşılaştırılması
3 Fiil çekimlerinin Türkiye Türkçesi ve diğer bazı lehçelerdeki görünüşleri
4 Fiil çekimlerinin Türkiye Türkçesi ve diğer bazı lehçelerdeki görünüşleri
5 Partisip ve gerundiumların genel olarak Türk dilindeki ve diğer dillerdeki durumları
6 Edatların bütün Türk dünyasında karşılaştırılması
7 Edatların diğer dillerdeki durumları
8 Ara sınav
9 Bağlaçların bütün Türk lehçelerindeki görünümleri ve fonksiyonları
10 İsimden isim yapan eklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
11 İsimden fiil yapma eklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
12 Çatı eklerinin karşılaştırmalı olarak örnekli bir biçimde ele alınması
13 Cümle kuruluşunun Türkçede tarihten bugüne değişimi
14 Diğer dillerdeki cümle yapıları
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1990.
2 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, T.D.K. Yayınları, Ankara, 2000.
3 Mehmet Hengirmen Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, Ankara, 1998.
4 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Ödev Hazırlama 0
Sunum Hazırlama 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 199

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14553
ÖK.24553
ÖK.34553
ÖK.44553
ÖK.54553