DERS ADI

: TÜRK HALK EDEBİYATINDA MOTİF ARAŞTIRMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6031 TÜRK HALK EDEBİYATINDA MOTİF ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Halk şiirinde motif araştırması yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Halk şiirinde işlenen motifleri tanımak
2   Motiflerin çok anlamlı dünyasını kavrayabilmek
3   Halk şiirinde motif araştırma yöntemlerini bilmek
4   Halk şiiri ürünlerinde motif araştırması yapabilmek
5   Halk şiirinde işlenen motiflerin diğer edebi disiplinlerde işlenen disiplinlerle olan ilişkisini kavrayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk halk edebiyatında işlenen motiflerin genel özellikleri 1
2 Türk halk edebiyatında işlenen motiflerin genel özellikleri 2
3 Halk şiirinde motif araştırma yöntemleri
4 Su motifi
5 Kuş motifi
6 Saç motifi
7 Göz motifi
8 Ara sınav
9 Ara sınav
10 Çiçekler motifi
11 Dağ motifi
12 Halk şiirinde motif araştırması 1
13 Halk şiirinde motif araştırması 2
14 Halk şiirinde motif araştırması 3
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aksan, Doğan (2006). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Engin Yayınevi.
2. Akyol, Hayati (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
3. Arat, Reşit Rahmeti (1965). Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri. İstanbul: Atlas.
4. Banarlı, Nihat Sami (tarihsiz). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB Yayınları, 1.
5. Boratav, Pertev Naili (1982). Folklor ve Edebiyat. İstanbul.
6. Devellioğlu, Ferit (1989). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara.
7. Elçin, Şükrü (1984). Halk Edebiyatı Araştırmaları. Ankara, I-II.
8. Ergun, Saadet Nüzhet (1937). Halk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul.
9. Genç, İlhan (2008). Edebiyat Bilimi. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
10. Güney, Eflatun Cem (1971). Folklor ve Halk Edebiyatı. İstanbul: MEB Yayınları.
11. Kaplan, Mehmet (2010) Şiir Tahlilleri1 Tanzimattan Cumhuriyete. İstanbul: Dergâh Yayınları.
12. _____________ (2011) Şiir Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, soru-yanıt, tartışma, çözümleme ve birleşim yöntemleri.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 8 96
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 13 13
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 12 12
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 186

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1454355
ÖK.2454355
ÖK.3454355
ÖK.4454355
ÖK.5454355