DERS ADI

: TÜRK DİLİ TARİHİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6029 TÜRK DİLİ TARİHİ ÜZERİNE İNCELEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Türkçenin dil tarihi bakımından geçirdiği dönemleri, örneklerle destekleneyerek ele almasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkçenin dünya dil aileleri arasındaki yerini saptayabilme
2   Eski Dünya dilleri ile Türkçeyi karşılaştırabilme
3   Türkçenin tarihi gelişimini anonim metinler üzerinden araştırabilme
4   Yazılı metinler üzerinden Türk dili tarihini inceleyebilme
5   Yazılı metinler üzerinde fonetik ve morfolojik farklılıkları açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
2 Dünya dil aileleri ve Türk dili
3 Eski Dünya dilleri ve Türkçe
4 Destanların Türk dili ve tarihi bakımından önemi
5 Tuna, Volga Bulgarları ve Türk dili
6 Eski Türkçenin Türk dili bakımından önemi
7 Eski Türk dili ve eski dünya dilleri
8 Ara sınav
9 Uygur Dili ve Edebiyatının Türk bilim tarihi üzerine etkileri
10 Uygur ve uygar ilişkisinin kültürel temelleri
11 Orta Türkçe dönemini oluşturan edebi yazı dilleri
12 Türkiye Türkçesinin oturduğu linguistik temeller ve Oğuzca
13 Türkiye Türkçesinin oturduğu linguistik temeller ve Oğuzca
14 Mustafa Kemal Atatürk ün Türk Dili Tarihi çalışmalarına etkisi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Ahmet B. Ercilasun, Türk Dili Tarihi, Akçağ yay., Ankara 2009.
2 Türk Dili Tarihi, Ahmet Caferoğlu, Enderun yay., İstanbul, 1993

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 13 13
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.12555
ÖK.22555
ÖK.32555
ÖK.42555
ÖK.52555