DERS ADI

: TÜRKİYE TÜRKÇESİ'NİN SÖZ DİZİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6027 TÜRKİYE TÜRKÇESİ'NİN SÖZ DİZİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrenciler; Türkiye Türkçesinin söz diziminin sorunlarını analiz eder çözüm önerileri getirir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye Türkçesi nin temel söz dizimi sorunlarını analiz edebilme
2   Türkiye Türkçesi nin tamlamalarla ilgili sorunları analiz edebilme
3   Türkiye Türkçesi nde ad guruplarıyla ilgili sorunları analiz edebilme
4   Türkiye Türkçesi nde cümle bilgisiyle ilgili sorunları analiz edebilme
5   Türkiye Türkçesi ndeki söz dizimi tartışmaları hakkında yorumda bulunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye Türkçesi nin temel söz dizimi sorunları
2 Türkiye Türkçesi nde isim tamlamalarıyla ilgili sorunlar
3 Türkiye Türkçesi nin isim tamlamalarıyla ilgili sorunlarının çözüm önerileri
4 Türkiye Türkçesi'nde sıfat tamlamalarıyla ilgili sorunlar
5 Türkiye Türkçesi'nin sıfat tamlamalarıyla ilgili sorunlarının çözüm önerileri
6 Türkiye Türkçesi'nde fiilimsi guruplarıyla ilgili sorunlar
7 Türkiye Türkçesi'nin fiilimsi guruplarıyla ilgili sorunlarının çözüm önerileri
8 Ara sınav
9 Türkiye Türkçesi'nde edat ve bağlanma guruplarıyla ilgili sorunlar
10 Türkiye Türkçesi'nin edat ve bağlanma guruplarıyla ilgili sorunlarının çözüm önerileri
11 Türkiye Türkçesi'ndeki diğer ad guruplarıyla ilgili sorunlar
12 Türkiye Türkçesi'ndeki diğer ad guruplarıyla ilgili sorunların çözüm önerileri
13 Türkiye Türkçesi'nin cümle dizilimiyle ilgili sorunları
14 Türkiye Türkçesi'nin cümle dizilimiyle ilgili sorunlarının çözüm önerileri
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Özkan M., Sevinçli V., Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınları, İstanbul 2008.
2 Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 2004.
3 Özkan M., Esin, Tören, Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
4 Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
5 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
6 Karahan Leyla, Türkçede Sözdizimi Cümle Tahlilleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
7 Yelten Muhammet, H. Açıkgöz, Kelime Grupları, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2005

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 179

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155211
ÖK.255211
ÖK.355211
ÖK.455211
ÖK.555211