DERS ADI

: TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6025 TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Tanzimat tan günümüze Türk hikâyeciliğini tanıtmak, hikâye metinleri üzerinde uygulamalı olarak çözümleme çalışmaları yapmak ve öğrencinin bu alandaki yeteneğini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Batılı tarzda hikâye sanatının Türkiye deki kronolojik gelişimini kavrayabilme.
2   Hikâyeyi oluşturan ögeleri tespit edebilme ve bunları yorumlayabilme.
3   Hikâyenin diğer edebî türlerle ilişkisini kurabilme.
4   Hikâye türünü edebiyat eğitiminde kullanma yollarını kavratabilme.
5   Hikâye türünde yazılmış eserlerle estetik zevki geliştirme yeteneğini kazanma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanzimat dönemine kadar Türk hikâye geleneği
2 İlk modern hikâye örnekleri ve Ahmet Mithat Efendi Samipaşazade Sezai
3 Servet-i Fünun dönemi hikâyesi ve Halit Ziya Uşaklıgil
4 Türkçe ile hikâye yazma geleneği: Ömer Seyfettin Refik Halit Karay
5 Maupassant hikâyesi ve Türk edebiyatına etkileri
6 Çehov hikâyesi ve Memduh Şevket Esendal
7 Sait Faik Abasıyanık: Hikâyeciliği ve etkileri
8 Ara sınav
9 Türk hikâyeciliğinde sosyal gerçekçilik: Sabahattin Ali
10 1940 kuşağı Türk hikâyecileri
11 1940 kuşağı Türk hikâyecileri
12 Romantik eğilimler: Tarık Buğra, Sevinç Çokum
13 1980 sonrası Türk hikâyesi
14 1980 sonrası Türk hikâyesi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Mehmet Kaplan (2008), Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay.
- Tahir Alangu, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Hikayesi I-III
- İnci Enginün, Tanzimat tan Cumhuriyet e Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh Yay.
- İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay.
- Prof. Dr. İsmail Çetişli (2006), Metin Tahlillerine Giriş-I, (Şiir), Ankara: Akçağ Yay.
- Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı nda Hikâye ve Roman, Varlık Yay.
- Ömer Lekesiz, Türk Edebiyatında Öykü I-V, Hece Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav, sunum

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kaynaklar hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

s.cagin@deu.edu.tr.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 11-12

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 170

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15435
ÖK.25435
ÖK.35435
ÖK.45435
ÖK.55435