DERS ADI

: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KAVRAMLAR, TERİMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6023 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KAVRAMLAR, TERİMLER SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatının başta mazmun gibi temel kavramlarının tanımlanması, bilinmesi, bu kavramlar açısından Divan edebiyatının değerlendirilmesi, beyitlerden örneklerle incelenmesi konularında birikim sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klasik Türk Edebiyatını ilgilendiren temel kavramları ve terimleri tanıyabilme
2   Klasik Türk edebiyatıyla ilgili yeterli ve güncel bilgiye sahibi olarak alanın problemli konularını tanımlayabilme
3   Eski Türk edebiyatıyla ilgili malzemeyi okuyup yazabilme ve tahlil edebilme
4   Alanla ilgili araştırmaya dayalı bir çalışmayı sözlü ve yazılı bir şekilde sunabilme
5   Klasik Türk Edebiyatının kavram alanını öğrenme alanında kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mazmun kavramı
2 Klasik Türk edebiyatında astronomi ile ilgili mazmunlar
3 Sosyal hayatla ilgili mazmunlar
4 Mitolojik unsurlarla ilgili mazmunlar
5 İşret hayatı ile ilgili mazmunlar
6 Musikî ile ilgili mazmunlar
7 Din ile ilgili mazmunlar
8 Ara sınav
9 Tasavvufla ilgili mazmunlar
10 Gelenek ve göreneklerle ilgili mazmunlar
11 Kıssalar, hikayeler, efsanelerle ilgili mazmunlar, telmihler
12 Harflerle ilgili mazmunlar
13 Ebced-muammâ-lugaz
14 Beyitler üzerinde mazmun çalışmaları
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul, 1984.
Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hz. Cemal Kurnaz, Diyanet Yay., 1993.
Mehmed Çavuşoğlu, Mazmun, Türk Dili, Ankara, 48, (388-389), Nisan-Mayıs 1984, s.198-205.
Mine Mengi, Mazmun Üzerine Düşünceler , Dergah, c.III, S.34, Aralık 1992.
Orhan Okay, Şairin Karnındaki Mânâ , Yönelişler Derg., İstanbul, 3, (23-24), Mayıs-Haziran 1983, s.43-45.
Şahin Uçar, Mânâ ve Mazmun , Türk Kültürü ve Sanat Yıllığı, 1993, s.1-33.
Elektronik kaynaklar, web tabanlı uygulamalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. İlyas YAZAR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi- Buca-İZMİR
Web: www.ilyasyazar.com
www.facebook.com/iyazar
E-Posta: i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155534
ÖK.255534
ÖK.355534
ÖK.455534
ÖK.555534