DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STD 6017 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; 1950 sonrası Türk şiirindeki oluşumlar hakkında temel bilgiler kazandırmak ve modern Türk şiirinin seyri hakkında yorum yapma becerisi kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çağdaş Türk şiirinin kaynaklarını kavrayabilme ve geçmişle olan bağlarını kurabilme.
2   Çağdaş Türk şiirindeki eğilimleri ve Batı edebiyatı ile olan ilişkilerini kavrayabilme.
3   Öğrendiği edebiyat kuramlarını çağdaş şiir metinleri üzerinde uygulayabilme.
4   Modern Türk şiirini etkileyen siyasî, sosyal ve kültürel olayları kavrayabilme ve yorumlayabilme.
5   Edebiyat ve diğer disiplinler arasındaki bağları kavrayabilme ve çözümleyebilme.
6   Edebiyatın güncel sorunları hakkında fikir yürütebilme ve çözüm üretebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temalar, topluluklar ve oluşumlar açısından Cumhuriyet Devri Türk şiirine genel bakış
2 1980 sonrası Türk şiirindeki oluşumlar, dergiler, eğilimler ve temalar
3 Çağdaş Türk şiirinin gelenek karşısındaki konumu ve gelenekten etkilenmesi
4 İkinci Yeni şiirinde gelenek, post-modernizm ve dil oyunları
5 Örneklerle İkinci Yeni şairlerinin şiirlerindeki kaynaklar
6 İkinci Yeni'den bugüne çağdaş Türk şiirinin diğer sanatlarla ilgisi (Cemal Süreya'dan Didem Madak'a)
7 Âsaf Hâlet Çelebi'nin şiirlerinde gelenek ve modern çağ
8 Ara sınav
9 Sezai Karakoç'un şiirlerinin kaynakları, "Lili Yar" ve "Monna Rosa" şiirleri
10 Gülten Akın'ın şiirine genel bakış
11 İsmet Özel ve şiirinde modern yaşamın, çağdaş insanın eleştirisi: "Of Not Being A Jew" şiiri
12 Cahit Zarifoğlu'nun şiiri ve Çağdaş Türk şiirindeki konumu
13 Haydar Ergülen in şiirlerinde gelenek ve modernizme bakışın değerlendirilmesi
14 Çağdaş Türk Şiirinde Neo-Klasik Poetikanın değerlendirilmesi ve Celal Fedai şiiri
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Alâattin Karaca (2005), İkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yay.
-Bâki Asiltürk (2006), 1980 Kuşağı Türk Şiiri ve Poetikası, Toroslu Kitaplığı.
- Bâki Asiltürk (2006), Hilesiz Terazi, İstanbul: YKY.
-Mehmet Can Doğan (2006), Şair Sözü, İstanbul: YKY.
-Ebubekir Eroğlu (2011), Modern Türk Şiirinin Doğası, İstanbul: YKY.
-Asım Bezirci (2005), İkinci Yeni Olayı, 2. b., İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
-Metin Cengiz (2005), Nâzım'dan 70'li Yıllara Türk Şiirine Eleştirel Bir Bakış, Babil Yay.
-Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (2004), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatma soru-cevap,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Örnek olay çalışması 0
Ders Anlatımı 13 3 39
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Kitap Okuma 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 2 10 20
Diğer Kısa Sınav 0
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1555443
ÖK.2555443
ÖK.3555443
ÖK.4555443
ÖK.5555443
ÖK.6555443