DERS ADI

: FİZYOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR 6091 FİZYOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI II SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NİHAL GELECEK

Dersi Alan Birimler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Amacı

Bu dersi tamamlayan öğrenci farklı hastalıklarda (kas iskelet sistemi, kardiyopulmoner, nörolojik hastalıkla) uygulanan tedavi yaklaşımları (hidroterapi, akuaterapi, terapatik elektrik, elektrik stimülasyonu, vb) ile ilgili bilgi ve beceri kazanır. Öğrenci farklı hastalıklarda fizyoterapi-rehabilitasyon planlaması, uygulanması, klinik karar verme ve yorum yapma becerisini edinir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hidroterapi yöntemlerini bilir ve uygular.
2   Akuaterapiyi bilir.
3   Ekleme ait yöntemleri, etkisini ve uygulamalarını bilir.
4   Elektrik stimülasyon uygulamalarını bilir ve uygular.
5   Derin friksiyon, konnektif doku ve klasik masaj uygulamalarını bilir ve uygular.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve dersin tanımı, yöntem belirleme-
2 Hidroterapinin tanımı -suyun mekanik özellikleri, genel prensipler, -suyun biyofiziksel etkileri
3 Hidroterapide güncel yaklaşımlar
4 Aquaterapi ve güncel yaklaşımlar
5 Düz akımlar ve güncel yaklaşımlar
6 TENS ve güncel yaklaşımlar
7 Elektrik stimülasyonu uygulamaları (ES, NMES, HVES, Rus akımları)
8 US ve güncel yaklaşımlar
9 Laser ve güncel yaklaşımlar (LLLT ve HELT)
10 ESWT ve güncel yaklaşımlar
11 Orta frekenslı akımlar ve güncel yaklaşımlar
12 YAnık ve yara iyileşmesinde elektroterapi uygulamaları
13 EMG biyofeedback
14 Ödev konularının belirlenmesi genel tartışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Cardiopulmonary physiotherapy. Jones M, Maffatt F, BIOS Sci. Pub. Lt., Oxford, 2002.
2- Physiotherapy For Respiratory And Cardiac Problems. Weber Ba, Pryor Ja. 1993.
3- Clinical Orthopaedics Rehabilitation. Brotzman SB, 1999.
4. Physiotherapy in respiratory care. Hough A. Chapman and Hall, Glos, 1996.
5- Krusen s Handbook Of Physıcal Medıcıne And Rehabılıtatıon Kattlee Fj, Smıllwell Gk, Lehmann Jf. 1982.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Konferans tipi ders anlatımı
2. Laboratuar çalışmaları
3. Saha çalışması
4. Probleme dayalı öğretim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Ödev Hazırlama 5 5 25
Sunum Hazırlama 5 5 25
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111111111111
ÖK.211111111111
ÖK.311111111111
ÖK.411111111111
ÖK.511111111111