DERS ADI

: FİZYOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR 6090 FİZYOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI I SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM ENGİN ŞİMŞEK

Dersi Alan Birimler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Amacı

Bu dersi tamamlayan öğrenci farklı hastalıklarda (Muskuloskeletal, kardiopulmoner ve nörolojik hastalıklarda) uygulanan tedavi yaklaşımlarını (PNF, mobilizasyon teknikleri, lenf drenajı, masaj, vb) ile ilgili bilgi ve beceri kazanır. Öğrenci farklı hastalıklarda fizyoterapi planlanması, uygulanması, klinik karar verme ve yorum yapabilme becerisini edinir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon yöntemlerini bilir ve uygular.
2   Yumuşak doku mobilizasyon tekniklerini bilir ve uygular.
3   Ekleme mobilizasyon tekniklerini bilir ve uygular.
4   Lenf drenajını ve etkilerini bilir.
5   Derin friksiyon, konnektif doku ve klasik masaj uygulamalarını bilir ve uygular.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı-giriş
2 Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Teknikleri (PNF) Kas-iskelet sistemi hastalıklarında PNF uygulamaları
3 Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Teknikleri (PNF) Nörolojik / Nöromuskuler hastalıklarda PNF uygulamaları
4 Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Teknikleri (PNF) Kardiyo-pulmoner hastalıklarda PNF uygulamaları
5 Yumuşak Doku Mobilizasyon Yöntemleri-1 McKenzie Konsepti
6 Yumuşak Doku Mobilizasyon Yöntemleri-2 Cyriax Konsepti
7 Yumuşak Doku Mobilizasyon Yöntemleri-3 Mulligan Konsepti
8 Yumuşak Doku Mobilizasyon Yöntemleri-4 Kaltern-Born Konsepti
9 Nöral Mobilizasyon Teknikleri
10 Manüplasyon Uygulamaları
11 Bantlama ve klinik uygulamaları
12 Derin Friksiyon masajı ve uygulamaları
13 Konnektif doku ve klasik masaj ve uygulamaları
14 Lenfatik drenaj yöntemi ve fizyoterapide uygulama alanları
15 Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Cardiopulmonary physiotherapy. Jones M, Maffatt F, BIOS Sci. Pub. Lt., Oxford, 2002.
2- Physıotherapy For Respıratory And Cardıac Problems. Weber Ba, Pryor Ja. 1993.
3- Clınıcal Orthopaedıcs Rehabılıtatıon. Brotzman SB, 1999.
4. Physiotherapy in respiratory care. Hough A. Chapman and Hall, Glos, 1996.
5- Krusen s Handbook Of Physıcal Medıcıne And Rehabılıtatıon Kattlee Fj, Smıllwell Gk, Lehmann Jf. 1982.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Konferans tipi ders anlatımı
2. Laboratuar çalışmaları
3. Saha çalışması
4. Probleme dayalı öğretim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yapılan sınavlarla farklı hastalıklarda (Muskuloskeletal, kardiopulmoner ve nörolojik hastalıklarda) uygulanan tedavi yaklaşımları hakkında bilgi düzeyleri ölçülür.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Nihal GELECEK, DEU, FTR YO
Doç. Dr. Özge ERTEKİN, DEU, FTR YO

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Ödev Hazırlama 5 4 20
Sunum Hazırlama 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111111111111
ÖK.211111111111
ÖK.311111111111
ÖK.411111111111
ÖK.511111111111