DERS ADI

: KARDİYOPULMONER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR 6086 KARDİYOPULMONER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEMA SAVCI

Dersi Alan Birimler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Amacı

Bu dersi tamamlayan öğrenci, farklı kardiyopulmoner hastalıklarda lde değerlendirme
ve tedavi konusunda bilgi kazanır. Kardiyopulmoner hastalıklarda fiztyoterapi
kapsamında değerlendirme, klinik karar verme ve planlamayı sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kardiyopulmoner problemi olan hastaların belirti ve bulgularının değerlendirmesini bilir
2   Kardiyopulmoner problemi olan hastaların klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirir
3   Kardiyopulmoner problemi olan hastaları fonksiyonel kapasitesini belirleyen alan ve laboratuar testlerini yorumlar.
4   Kardiyopulmoner problemi olan hastaların fiziksel aktivite düzeyini değerlendirir
5   Değerlendirme bulgularını yorumlayarak, tedavi uygulamaları konusunda uygun karar vermeyi kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kardiyopulmoner rehabilitasyonun tanımı kapsamı
2 Pulmoner hastalıklarda patofizyoloji- 1
3 Pulmoner hastalıklarda patofizyoloji- 2
4 Pulmoner hastalıklarda değerlendirme yöntemleri-1
5 Pulmoner hastalıklarda değerlendirme yöntemleri-2
6 Pulmoner hastalıklarda fizyoterapi yöntemleri-1
7 Pulmoner hastalıklarda fizyoterapi yöntemleri-2
8 Kardiyak hastalıklarda patofizyoloji-1
9 Kardiyak hastalıklarda patofizyoloji-2
10 Kardiyak hastalıklarda değerlendirme-1
11 Kardiyak hastalıklarda değerlendirme-2
12 Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri-1
13 Kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri-2
14 Kardiyak hastalıklarda egzersiz eğitimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Pryor JA, Prasad NH. Physiotherapy for Respiratory & Cardiac Problems: Adults and
Pediatrics. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2002.
Irwin S, Tecklin JS, Cardiopulmonary Physical Therapy: A Guide to Practice. St Louis:
Mosby; 2004.
Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence-Based Approach to Respiratory
and Cardiac Management. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konferans tipi ders, probleme dayalı öğretim (PDÖ) oturumları, literatür inceleme,grup
seminerleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Bilgi Girilmemiş

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Sunum Hazırlama 10 2 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 10 6 60
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111