DERS ADI

: FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTR 6084 FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEVGİ ÖZALEVLİ

Dersi Alan Birimler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin donanımlı/ donanımsız, genel/özel fizyoterapi değerlendirme
yöntemlerini öğrenmesi ve ileri düzey karşılaştırmalı olarak tartışabilmesi
amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fizyoterapide değerlendirme yöntemlerinin ilkelerini bilir.
2   Fizyoterapide subjektif ve objektif değerlendirme yöntemlerini bilir.
3   Hastaya özgü fizyoterapi değerlendirmesini yapabilir ve kayıt tutabilir.
4   Farklı fizyoterapi alanlarına göre değerlendirme yöntemlerini uyarlayabilir.
5   Değerlendirme sonuçlarını yorumlayabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fizyoterapide değerlendirme ilkeleri (klinik/alan/araştırma)
2 Farklı fizyoterapi alanlarında değerlendirme ilkeleri
3 Fizyoterapide değerlendirme ilkeleri (hastane içi)
4 Fizyoterapide değerlendirme ilkeleri (hastane dışı)
5 Küçük grup çalışması (senaryolar, kuramsal)
6 Subjektif ölçme ve değerlendirme yöntemleri
7 Ara sınav
8 Tekrarlı değerlendirmeler ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlar
9 Objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleri
10 Değerlendirme formlarının oluşturulması, anket ve sorgulama yaklaşımları
11 Değerlendirme sonuçlarının kritik edilmesi ve değerlendirme verilerinin arşivlenmesi
12 Olgu uygulaması
13 Olgu uygulaması
14 Olgu uygulaması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. DEÜ Kütüphanesi elektronik veri tabanları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Yüksekokulu na ait kitaplar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

konferans tipi ders, grup seminerleri, alan çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yapılan sınavlarla fizyoterapide değerlendirme yöntemleri hakkındaki bilgi
düzeyleri ölçülür.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Özge ERTEKİN
Doç.Dr. Birgül BALCI

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Doç.Dr. Özge ERTEKİN
Doç.Dr. Birgül BALCI

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Uygulama 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 4 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Sunum Hazırlama 15 3 45
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111