DERS ADI

: KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ONK 6064 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 12

Dersi Veren Birim

Temel Onkoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT YASEMİN BASKIN

Dersi Alan Birimler

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Amacı

Multifaktöriyel bir hastalık olan kanserin klinik olarak ortaya çıkış sürecine kadar olan biyolojik ve genetik süreçleri hakkında temel bilgilerin kazanılması, multidisipliner bir kapsamda tartışılması ve konu ile ilgili yapılacak proje ve bilimsel çalışmaları sürdürebilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kanser hücre biyolojisinin temel mekanizmalarını ana hatları ile ifade edebilir (bilgi)
2   Kanser hücre genetiğinin temel süreçlerini bilir (bilgi)
3   Kanser hücresinin biyolojik ve genetik süreçlerinin normal hücreden farklılıklarını kavrar (kavrama)
4   Onkogen ve tümör süpresör genlerin karsinogenezdeki işlevini tartışabilir (sentez)
5   Kanserin multistep sürecini yorumlayabilir (değerlendirme)
6   Multistep karsinogenez ile ilgili çalışmaları anlar ve sorgular (analiz)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hücre biyolojisine giriş (kanser yükü, onkogenezin doğası, hücre döngüsü),
2 Hücre siklüsünü kontrol eden moleküler yapılar (gen ve proteinler),
3 Hücre genetiğine giriş ve Hücre genetiğinin temel süreçleri (replikasyon, transkripsiyon, translasyon, DNA tamiri)
4 Fiziksel karsinogenez, Kimyasal karsinogenez, Viral karsinogenezin moleküler temeli, Karsinogenez mekanizmaları
5 Onkogenlerin yapısı ve fonksiyonları (ras, myc),
6 Tümör süpressör genler ve fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili mekanizmalar RB1, WT1, MEN1,FAP1,p53 ,APC
7 Kromozomal stabilite, Kromozomal translokasyonlar, Telomerler ve kanser,
8 Apoptoz ve regülasyonu
9 Onkogenezde transkripsiyon faktörleri, Büyüme faktörleri ve sinyal iletimi-reseptörler,
10 Nükleer reseptör süperailesi,
11 GTP bağlayıcı proteinler, protein-protein etkileşimleri Sitoplazmik protein kinazlar ve fosfatazlar,İkincil haberciler
12 Adezyon molekülleri ve hücre matriksi
13 Invazyon ve metastaz
14 Tümörlerde anjiyogenez ve anjiyogenezin moleküler mediyatörleri
15 Antineoplastik ajanlar ve etki mekanizmaları ve gen ilişkileri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Ana kaynak: Molecular Mechanism of Cancer. Georg F. Weber, Springer,2007.
Yardımcı kaynaklar: Pathologic Basis of Disease. Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Elsevier Saunderss, 2005 Seventh Edition; The Biology of Cancer Robert A. Weinberg, Gariand Science 2007; Moleküler Biyoloji, Editör: Ahmet Yıldırım Nobel Yayın Dağıtım; Ankara, 2010,
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Pubmed ve diğer akademik tarama ortamları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, konuların ders içi etkinliklerle (sunum ve ödevlerle) pekiştirilmesi ve tartışılması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 +PO * 0.20 + FN* 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.20 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları ara ve final sınavında klasik yazılı uzun cevaplı sorular ile değerlendirilecektir. Ödev ile pekiştirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yasemin.baskin@deu.edu.tr 0 232 4125890/5801

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.30-13.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 58 58
Final Sınavına Hazırlık 1 60 60
Ödev Hazırlama 6 25 150
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555