DERS ADI

: FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6060 FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUKADDES GÜMÜŞTEKİN

Dersi Alan Birimler

Odyoloji Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Deney hayvanlarının genel özelliklerini öğrenmeleri, deneye hazırlama koşulları, deney hayvanlarına ilaç uygulanması, in vitro ve in vivo deney protokolleri hakkında bilgi sahibi olmaları, in vivo ve in vitro çalışmalar arasındaki farklılıklar, farklı sonuçların ayırt edilebilmesi, bunların nedenlerini anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi, deney planlayabilme ve yapabilme becerilerini kazanabilmesi, öğrendiği deneysel yöntemleri kendi projesinde kullanabilmesi, deneylerde ortaya çıkabilecek, preanalitik, analitik ve postanalitik sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde çözüm üretebilmesi, deney verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi becerisini kazanabilmesi ve öğrendiklerini sistemli şekilde aktarabilmeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Farmakolojide deneysel yöntemleri tanımlayabilme
2   İn vivo ve in vitro deneysel yöntemleri birbirleriyle karşılaştırabilme
3   Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemlerin prensiplerini kavrayabilme
4   Deney sonrası elde edilen verileri değerlendirebilme
5   Deney öncesinde, deney sırasında ve sonrasında oluşabilecek sorunları ön görebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Deney hayvanlarının genel özellikleri ve deney hayvanlarının deneye hazırlandırma koşulları
2 Deney hayvanlarına ilaç uygulama yolları ve uygulanacak ilaç dozunun hesaplanması
3 Anestezi ilkeleri
4 In vitro deney öncesi ön hazırlık aşamasında dikkat edilecek ilkeler
5 İzole organ banyosu sistemi çalışma prensipleri
6 İzole organ çalışmalarında agonist ve antagonistlerin uygulanmasının özellikleri
7 İzole organ çalışmalarında agonist ve antagonistlerin etkilerinin değerlendirilmesi ,Doz cevap eğrisinin elde edilmesi, PD2 ve PA2 kavramı, EC50, PD2 ve IC50 hesaplanması
8 İzole Langerdorf metodu için izole kalp preparatının hazırlanması İzole Langerdorf metodunda izole kalp verilerinin değerlendirilmesi
9 In vivo çalışmalarda karotid arter ve juguler ven kateterizasyonu ve trakea entübasyonu
10 İn vivo rat modelinde kan basıncı ölçülmesi ve EKG izlemi
11 İzole aort preparatının hazırlanma tekniği
12 İzole corpus cavernosum preparatının hazırlanma tekniği
13 İzole mesane preparatının hazırlanma tekniği
14 Hücre kültürü çalışma prensipleri ve farmakolojide kullanımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1- The Laboratory Rat, A Volume in The Laboratory Animal Pocket Reference Series. Ed. Mark A.Suckow, D.V.M., CRC Press (1998).
2- Manual of Microsurgery on the Laboratory Rats (1990).

Yardımcı kaynaklar:
1- Manual for Laboratory Work in Mammalian Physiology (Fred D Amour).
2- Manual of Pharmacologic Calculations with Computer Programs (1987).
3- Experimental and Surgical Technique in the Rat-2. Ed (1992).
4- Deneysel Mikrocerrahi Temel Araştırma, Doku ve Organ Nakli Modelleri, Mehmet Bayramiçli.
5- Deney Hayvanları Kurs notları, Ege Üniversitesi (1999).
6- Deney Hayvanları, Prof. Dr. Nuri Yavru, Konya (1996).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuyu power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: gumustek@deu.edu.tr,
tel: 4123906

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 8 112
Final Sınavına Hazırlık 0 0 0
Sunum Hazırlama 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555