DERS ADI

: KLİNİK FARMAKOLOJİ İLKELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6057 KLİNİK FARMAKOLOJİ İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 8

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE GELAL

Dersi Alan Birimler

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Amacı

İlaçlar hakkında genel bilgiler ve canlılarla ilişkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin tartışılması ilaçların arasındaki etkileşmeler; ilaç etkisinde duyarlılaşma ve duyarsızlaşma, ilaç etkilerinin seçiciliğinin vurgulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klinik farmakolojinin eğitim, hizmet ve araştırma alanındaki rolü
2   Tek doz ve yinelenen dozlarda ilaç uygulama sonrası plazma konsantrasyon-zaman grafiğini, yorumlayabilme; Doz-etki ilişkisini tanımlayabilme; Terapötik indeks kavramını yorumlayabilme
3   Molekülden eczane rafına kadar olan ilaç geliştirme sürecini, bu sürecin yasal boyutlarını açıklayabilme, yorumlayabilme
4   İlaç güvenliliği ile ilgili temel bilgileri, yasal düzenlemeleri bilme, yorumlayabilme
5   İlaç etkileşimleri (İlaç-ilaç etkileşimleri, ilaç-besin etkileşimleri) oluşum mekanizmalarınını tanımlayabilme; Etkileşmede rol oynayan faktörleri yorumlayabilme
6   Özel hasta gruplarında farmakokinetik ve farmakokinetik değişikliklerin mekanizmalarını kavrayabilme
7   Eşdeğer ilaç kavramını açıklayabilme
8   TİDİ yapılan ilaçları ve sonuçlarını bilme
9   Farmakogenetik ve kişisel ilaç seçimi konusunda yorum yapabilme
10   Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini bilme, uygulama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klinik farmakolojiye giriş
2 Temel farmakokinetik, farmakodinamik kavramlar
3 İlaç geliştirme süreci I
4 İlaç geliştirme süreci II
5 İlaçların geliştirilmesinde etik ve yasal boyut
6 Biyoyararlanım/biyoeşdeğerlilik
7 Farnakovijilans, ilaç uygulama hataları
8 İlaç etkileşimlerinde rol oynayan mekanizmalar
9 Çocuklarda ve yaşlılarda ilaç kullanımını etkileyen faktörler
10 Gebelerde, emziren annelerde ilaç kullanımı etkileyen faktörler, Teratojenik ilaçlar
11 Farmakoekonomik analizlerin temelleri
12 Farmakogenetik
13 Akılcı ilaç kullanımı nedir Neden gereklidir
14 Terapötik İlaç Düzey İzlemi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Kayaalp O. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. baskı, Ankara: Feryal matbaacılık; 2009.
2. B. Katzung. Basic and Clinical Pharmacology. McGraw-Hill. 12th ed. 2011.
3. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill. 12th ed. 2011.
4. Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp. Türkiye'de Klinik Farmakolojinin gelişmesi: olaylar, görüşler ve tavsiyeler. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu e-bülteni. Mayıs, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuya ait makaleyi power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları, tartışabilmeleri ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayse.gelal@deu.edu.tr, tel: 4123904

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 10 140
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655
ÖK.755
ÖK.855
ÖK.955
ÖK.1055