DERS ADI

: EPİDEMİYOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6072 EPİDEMİYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Halk Sağlığı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OSMAN ALPARSLAN ERGÖR

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

: Epidemiyoloji temel kavramlarını araştırmalarda kullanma, verilerin ileri analiz yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   . Epidemiyolojide ileri kavramları tanımlayabilme
2   Klinik araştırmalarda ileri kavramları kullanma
3   Epidemiyolojide kullanılan ölçütleri hesaplama ve yorumlayabilme
4   Farklı araştırma türlerini öğrenme ve makale değerlendirme becerisini geliştirme
5   İleri veri analiz yöntemlerini kullanma becerisi kazanma ve yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Epidemiyolojik Araştırmalara Genel Bakış
2 Klinik Araştırmalar
3 Tanı ve Tarama testleri
4 Power, Güven aralıkları
5 Olgu-kontrol ve kohort araştırmalarda örneklem
6 Eşleştirme ve uygun analiz yöntemleri
7 Sağkalım ve Cox regresyon
8 Interaction Etkileşim Effect Modification
9 Kanıta dayalı halk sağlığı
10 İlişki Ölçütleri Atfedilen Risk, Etiyolojik fraksiyon
11 Meta-analiz
12 Logistik Regresyon ve Modelleme
13 Tartışma
14 Tartışma
15 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Dawson B., Trap R G, Basic and Clinical Biostatistics Mc Graw-Hill 2001.
Gordis L. Epidemiology 3rd ed.,Elsevier Inc, USA, 2004.
Kleinbaum D G, Logistic Regression , Springer- Verlag, New York, 1994.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders, bilgisayar uygulama ve grup çalışması ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel no 412 4016

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 28 1 28
Ödev Hazırlama 2 8 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 28 3 84
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555
ÖK.55555