DERS ADI

: BİYOİSTATİSTİK (VERİ ÇÖZÜMLEME)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6073 BİYOİSTATİSTİK (VERİ ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Halk Sağlığı Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OSMAN ALPARSLAN ERGÖR

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Odyoloji Doktora
İş Sağlığı Doktora
Psikiyatri Hemşireliği Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Perfüzyon Teknikleri Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Hemşirelik Esasları Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Sağlık araştırmalarının yöntem ve tekniklerini, uygulanacak çözümleme yöntemlerini ileri düzeyde öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Okuduğu bilimsel yazıyı anlayabilmek ve eleştirebilmek.
2   Bilimsel araştırma planlayabilmek.
3   Bilimsel araştırma verisi toplayabilmek.
4   Bilimsel araştırma verisi çözümleyebilmek.
5   Bilimsel araştırma yazabilmek.
6   Bilimsel araştırma yapımını öğretebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ölçüm verisinin ileri çözümlenmesi
2 Sayım verisinin ileri çözümlemesi
3 Araştırma uygulama ve yazımının öğretilebilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research. Prentice Hall;2000.
Abramson JH, Abramson ZH. Survey methods in community medicine. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone;1999.
Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. Bodmin: Blackwell Science; 2003.
Daly LE, Bourke GJ. Interpretation and uses of medical statistics. 5th ed. Oxford: Blackwell Science;2000
Armitage P, Berry G. Statistical methods in medical research. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science;1996.
Dawson B, Trapp RG. Basic and clinical biostatistics. 4td ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill;2004.
Dupont WD. Statistical modelling for biomedical researchers. Cambridge: Cambridge University Press;2002.
Elwood M. Causal relationships in medicine. Oxford: Oxford University Press;1992.
Elwood M. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. Oxford: Oxford University Press;1998.
Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. İzmir: Meta Basımevi; 2013.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Günlük/haftalık ödevler verilecek, değerlendirildikten sonra öğrencinin düzeltmesi ve notunu yükseltmesi sağlanacak.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Devam zorunluluğu.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gazanfer.aksakoglu@deu.edu.tr

4124001,2

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 28 1 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 28 3 84
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 5 5
Ödev Hazırlama 4 5 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511
ÖK.611