DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİK 6400 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Mikrobiyoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR İBRAHİM MEHMET ALİ ÖKTEM

Dersi Alan Birimler

Mikrobiyoloji Doktora

Dersin Amacı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapan öğrencilerin literatür araştırması yaparak güncel mesleki konularla ilgili bilgi toplamasını, topladıkları bilgiyi sentezleyerek sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanındaki güncel gelişmeler ve kendi çalışmaları ile ilgili konularda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2   Topladığı bilgileri sentezleyebilme, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
3   Ulaştığı sonuçları Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri analizi
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Rapor hazırlama
12 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor sunma 1 2 2
Sunum 1 1 1
Sunum Hazırlama 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Rapor hazırlama 11 1 11
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.14433333343
ÖK.24433333343
ÖK.34433344443