DERS ADI

: ELEKTROFOREZ TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 6

Dersi Veren Birim

Biyokimya Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR PINAR AKAN

Dersi Alan Birimler

Odyoloji Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Histoloji - Embriyoloji Doktora
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora
Fizyoloji Doktora
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tıbbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Elektroforez ölçüm yönteminin prensip, ölçüm ve değerlendirme teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak ve tekniğin uygulamalı olarak incelenmesi ile elde edilen analiz
sonuçların yorumlanabilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan biyolojik materyalleri ile tıbbi laboratuvarlarda uygulanan elektroforez tekniklerini uygulamak için gerekli temel laboratuvar bilgisine sahip olmalıdır
2   Elektroforetik analiz yöntemi kullanılarak yapılan farklı tıbbi laboratuvar testleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olmalıdır.
3   Tıbbi laboratuvarlarda sıklıkla yapılan serum, idrar ve beyin omurilik sıvısı protein elektroforezi uygulama yöntemi hakkında bilgi sahibi olmalı ve analiz sonuçlarını yorumlayabilmelidir
4   Elektroforezin tipleri ve uygulama alanları hakkında temel bilgiye sahip olmalı ve bunu sunabilmelidir
5   Serum proteinlerinin elektroforetik ayrımlanmasını gerçekleştirebilmelidir
6   Elektroforetik analizler ile birlikte kullanılan ileri laboratuvar yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olmalıdır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 a. Elektroforez sistemleri genel tanıtım b. Elektroforez tamponlama sistemi c. Değişik tampon sistemlerinin hazırlanması d. Western Blotting Tekniği ve İki Boyutlu Jel Elektroforezi e. Agorose jel hazırlama, boyama ve değerlendirme teknikleri
2 a. Serum protein ve lipoprotein elektroforezi sonuçlarının yorumlanması b. Farklı örnekler için uygulanan elektroforez teknikleri (İdrar, BOS protein elektroforezi ) c. İzoenzim ölçüm tekniği (Alkalen fosfataz izoenzim tayini) d. İmmunfiksasyon Elektroforezi e.Zimografi f.Kapiller jel elektroforezi g.İzoelektrik odaklama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.Electrophoresis in practice, A guide to methods and applications of DNA and protein seperationThird Edition.,Eds: Sonja Gronau,PhilBeckett,2004.
2. Gel electrophoresis of proteins, Third Edition,Eds: B.D. Hames,1998.
3. Clinical Chemistry, Third Edition., Eds:.Cari A. Burtis, Edward R. Ashwood, 1996.
4. Laboratory Diagnosis in Neurology (Kindle Edition)by Brigitte Wildemann, Patrick Oschmann,2010
5.Vavricka SR. et al. Serum Protein Electrophoresis: An Underused but Very Useful Test. Digestion 2009; 79:203 210.
6. McPherson: Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 22nd ed. 2011 Saunders, An Imprint of Elsevier , Chapter 19.
7. Inman Z. et al. Reporting of Quantitative Protein Electrophoresis in Australia and New Zealand: a Call for Standardisation Clin Biochem Rev 2009; 30 : 141
8.Electrophoressis Atlas of Serum proteins, Serum Immunfixation, Urine Proteins and Cryoglobulins, A. Ciapini, Interlab Italy.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kuramsal, olgu tartışması ve uygulama komponentlerinden oluşacak ve bu etkinlikler, iç içe, biribiri ile örülmüş olarak ele alınacaktır. Ders, interaktif yöntemlerle işlenecektir. Öğrencilerin, verilen kaynaklardan yararlanarak derse önceden okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir.
Yöntemler: interaktif sunumlar, grup çalışmaları, grup tartışmaları, öğrenci sunumları, laboratuvar uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, uygulama, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse öğrencilerin konuyu okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Mazeret durumlarında ders öğretim üyesini önceden bilgilendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta. pinar.akan@deu.edu.tr Telefon: 412 25 52 GSM: + 536 341 51 30

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her gün saat 13.30-15.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 20 2 40
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 19 19
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Oturum'a Hazırlık 19 1 19
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1333333342
ÖK.2333333342
ÖK.322
ÖK.44
ÖK.52
ÖK.622