DERS ADI

: UZMANLIK ALANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 12

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanındaki ve araştırma konusundaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik kuralları ve çalışma disiplininin, güncel literatürü, yeni gelişmelerini izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme, bilimsel verileri kaydetme, sunma yeteneğinin kazandırılması vebağımsız bir araştırmacı olmasına katkı sağlamasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Alanında bilgi kaynaklarına ulaşmayı bilir.
2   Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve literatürü izler
3   Alanı ile ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel metin yazar
4   Yabancı dilde bilimsel metinleri okuyup anlatır
5   Bilimsel sorgulama yapabilme becerisine sahiptir
6   Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp analiz eder
7   Uygun istatistiksel araştırma yöntemlerini seçer ve uygular
8   Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası mesleksel, etik ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular
9   Alanı ile ilgili bilgi ve yenilikleri meslektaşları ve bilim camiası ile paylaşır , bilgi ve yenilikleri topluma aktarır
10   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Araştırma alanı ile ilgili kitap ve makaleler, Bilimsel araştırma temelleri ve yöntemleri ile ilgili güncel literatür

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme Yöntemleri" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı ve araştırma konuları ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleme, değerlendirme ve tartışma yetenekleri, bağımsız araştırma yapma becerileri hazırladıkları ödev ve projeler ile ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

D.E.Ü.T.F.Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Küçük grup çalışması 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 2 3 6
Sunum Hazırlama 2 4 8
Bireysel Çalışma 1 5 5
Diğer 1 25 25
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.14
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53
ÖK.63
ÖK.73
ÖK.84
ÖK.94
ÖK.105