DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6400 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT HATİCE GÜNEŞ ÖZHAN

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin belli bir konuda literatürü okuma, yorumlama ve bir topluluk önünde etkin şekilde sunabilme becerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kendi uzmanlık alanındaki güncel gelişmeler ve kendi çalışmaları ile ilgili konularda detaylı literatür araştırması yapar
2   Topladığı bilgileri değerlendirir, analiz eder ve yorumlar
3   Bu bilgilerden yararlanarak bir bilimsel rapor hazırlar
4   Uzmanlık alanındaki ve alan dışındaki gruplara sözlü ve poster sunum yapar
5   Uzmanlık alanındaki ve alan dışındaki gruplardan kişilerle kısa formatta ortak proje tasarısı hazırlar ve projeyi tanıtır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sunum konularının belirlenmesi
2 Sunum Tipleri ve Teknikleri (Teo)
3 Sunum Tipleri ve Teknikleri 1(KGÇ)
4 Sunum Tipleri ve Teknikleri 2 (KGÇ)
5 Öğrenci sunumları 1
6 Geri bildirimler ve yapılandırıcı değerlendirmeler
7 Öğrenci sunumları 2
8 Geri bildirimler ve yapılandırıcı değerlendirmeler
9 Öğrenci sunumları 3
10 Geri bildirimler ve yapılandırıcı değerlendirmeler
11 Öğrenci sunumları 4
12 Geri bildirimler ve yapılandırıcı değerlendirmeler
13 Öğrenci sunumları 5
14 Geri bildirimler ve yapılandırıcı değerlendirmeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler, sözlü sunum hazırlama teknikleri ile ilgili güncel makale ve kitaplar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme Yöntemleri" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler bir topluluk önünde kendi seçtikleri bir konuda seminer anlatacaklardır . Konu Tıbbi Biyoloji ve Genetiğin herhangi bir alanında olabilir ve ders sorumlusu tarafından onaylanmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

Seminerlerin kalitesi ve içeriği, öğrencinin birinci seminer ile ikinci seminer arasındaki gelişimi, genel olarak sunumlara aktif katılımı

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

nese.atabey@deu.edu.tr
telefon:24601, 24600

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün 12:00-13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
öğrenci sunumları 4 2 8
Küçük grup çalışması 4 2 8
Sunum Hazırlama 6 6 36
Rapor Hazırlama 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 86

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13353
ÖK.23345
ÖK.33355
ÖK.445
ÖK.555555