DERS ADI

: KLİNİK SİTOGENETİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6110 KLİNİK SİTOGENETİK SEÇMELİ 2 4 0 12

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OĞUZ ALTUNGÖZ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

- Sitogenetik kavramların ve klinik uygulamalarının öğrenilmesi ve gerekli laboratuar prosedürlerini uygulama becerisinin edinilmesi.
- Normal insan kromozomlarının ve kromozom anomalilerinin mikroskobik olarak tanınması için gerekli bilgi ve becerinin giriş düzeyinde edinilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hücre çekirdeğini yapı ve işlev ilişkisi açısından anlamak.
2   Ökaryotik hücre bölünmesi türlerini nükleer genomun yapısı ve genetik işlevi bağlamında kavramsallaştırmak
3   Ökaryotik hücre bölünmesi türlerini nükleer genomun yapısı ve genetik işlevi bağlamında kavramsallaştırmak
4   Konstitüsyonel kromozom anomalileri ve doğumsal anomali riski ilişkisini kavramak
5   Kanser hücrelerindeki majör diyagnostik ve prognostik kromozom anomalilerini uygulama düzeyinde öğrenmek
6   Moleküler sitogenetik teknikleri ve kromozomal hastalıkların tanısındaki kullanımını öğrenmek
7   Yapısal kromozom anomalilerinin gen ve gen ifadesi düzeyindeki etkilerini öğrenmek
8   Farklı dokulardan metafaz alanı elde etme becerisini edinmek
9   550 bant çözünürlüğündeki normal insan kromozomlarını mikroskop altında tanıma becerisini edinmek
10   Aydınlık alan ve floresan mikroskobisi ilkelerini anlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders programının, dersin hedeflerinin genel tanıtımı (Teo).
2 Hücre Çekirdeğinin İşlevsel Yapısı (Teo.) Kromozom Alanı Hazırlamak için Hücre Kültürü Teknikleri (Uyg.)
3 DNA, Kromozomlar, Hücre Bölünmesi ve Denetimi (Teo) Periferik Kandan Metafaz Eldesi (Uyg)
4 Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması ve İnsan Kromozomları Nomenklatürü I (Teo) Mikroskobi ilkeleri (Uyg)
5 Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması ve İnsan Kromozomları Nomenklatürü II (Teo) "A" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg)
6 Kopya sayısı analiz yöntemleri (QF-PCR, MLPA, Genomik-dizin analizleri) (Teo). "B" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg).
7 Yapısal Anomali Taşıyıcılığı ve Reprodüktif Risk I (Teo). "C" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg)
8 Yapısal Anomali Taşıyıcılığı ve Reprodüktif Risk I (Teo). D" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg).
9 Cinsiyet Kromozomları, X-İnaktivasyonu ve Cinsiyet Kromozomu Anomalileri (Teo) "E" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg)
10 Prenatal ve Spontan Düşük Sitogenetiği (Teo) F ve "G" grubu insan kromozomlarının tanınması (Uyg)
11 Hematopoietik Sistem Neoplazilerinde Kromozomal Değişimler: Moleküler Düzeydeki İzdüşümü; Diyagnostik, Prognostik ve İzlem Açısından Önemi (Teo) FISH görüntü analizi (Uyg)
12 Solid Tümörlerde Kromozomal Değişimler: Moleküler Düzeydeki İzdüşümü; Diyagnostik, Prognostik ve İzlem Açısından Önemi (Teo).

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ÖÇ1-ÖÇ8 değerledirme kıstasları:
1. Yazılı ara ve final sınavlarında sorulan kısa yanıt ve anlatım metni sorularının ders kapsamı düzeyinde yetkin olarak yanıtlanması
2. Yazılı ara ve final sınavlarnda sorulan problemlere analitik çözümler üretebilmek
3. Ödevlerin zamanında, doğru içerikle ve yetkin olarak sunulması

ÖÇ9 ve ÖÇ10 değerlendirme kıstasları:
1. Normal insan kromozomlarını mikroskop altında tanıyarak tasnif edebilmek
2. Laboratuvar derslerine devamlılık
3. Kromozom alanı elde etmek için gerekli teknikleri uygulayabilmek

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders: Kuramsal kavramlar ve tanımlayıcı bilgiler ders anlatımı olarak verilmektedir.
Ödev: Herbir öğrencinin öğretim üyesinin belirleyeceği bir kavramla ya da problemle ilgili olarak literatür taması ve kısa sunum (15-20 dk.) yapması beklenmektedir.
Uygulama: Hazır preparatlarda insan kromozomları tanıma pratikleri; kromozom alanı elde etme, bantlama ve boyama yöntemleri; FISH hibridizasyonu, hibridizasyon-sonrası yıkama ve sinyal saptama işlemleri uygulamalı olarak yapılmaktadır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

ÖÇ1-ÖÇ8: Yazılı ara sınav, dönem içi ödevler ve yazılı final sınavı yoluyla değerlendirilecektir.
ÖÇ9 ve ÖÇ10: Her bir uygulamadaki performans ve uygulama sınavıyla değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ8 değerledirme kıstasları:
1. Yazılı ara ve final sınavlarında sorulan kısa yanıt ve anlatım metni sorularının ders kapsamı düzeyinde yetkin olarak yanıtlanması
2. Yazılı ara ve final sınavlarnda sorulan problemlere analitik çözümler üretebilmek
3. Ödevlerin zamanında, doğru içerikle ve yetkin olarak sunulması

ÖÇ9 ve ÖÇ10 değerlendirme kıstasları:
1. Normal insan kromozomlarını mikroskop altında tanıyarak tasnif edebilmek
2. Laboratuvar derslerine devamlılık
3. Kromozom alanı elde etmek için gerekli teknikleri uygulayabilmek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel: 412 4605 GSM: 505 635 34 35 E-posta: oguz.altungoz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her hafta iki saat

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 15 2 30
Ders Anlatımı 15 4 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 8 4 32
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 5 75
Uygulama Öncesi Hazırlık 15 5 75
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 290

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.112
ÖK.22
ÖK.3235
ÖK.4235
ÖK.513
ÖK.63
ÖK.72
ÖK.83
ÖK.93
ÖK.10