DERS ADI

: GENOMİK VE FONKSİYONEL GENOMİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6115 GENOMİK VE FONKSİYONEL GENOMİK SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SULTAN CİNGÖZ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Genomun ve genomdaki fonksiyonel elementlerin anlaşılması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Moleküler evrim ve canlıların evrimi bilir
2   Organizmanın gelişimi ve yaşamı için önemli moleküler ve hücresel mekanizmaları değerlendirir
3   Hastalıkların oluşma mekanizmaları ile ilgili temel moleküler ve hücresel mekanizmaları değerlendirir
4   Genetik bilginin aktarım süreçlerini mekanizmalarıyla tartışır
5   Hastalık ve mutasyon ilişkisini mekanizmalarıyla anlatır
6   Kalıtım, genotip ve fenotip ilişkisini anlamaya yetkindir
7   Hastalıkların oluşmunda rol oynayan genetik ve epigenetik mekanizmaları değerlendirip yorum getirir
8   Güncel moleküler biyolojik yöntemler ile ilgili bilgileri kavrar
9   Alanı ile ilgili güncel Biyoinformatik bilgilere sahiptir
10   Güncel Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Yöntemleri karşılaştırarak değerlendirme ve uygun yöntemi seçme yetisine sahiptir
11   Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi farklı alanlara aktarabilme becerisine sahiptir
12   Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve literatürü izler ve yorumlar
13   Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp değerlendirebilir ve yorumlar
14   Etkin sunum hazırlama ve sunma becerisine sahiptir
15   Bilimsel sorgulama yapabilme, sentez ve analiz becerisine sahiptir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsan genomuna genel bakış
2 "The Encylopedia of DNA Elements (ENCODE)" projesine genel bakış
3 Komparatif sekans analizi ile fonksiyonel elementlerin analizi
4 Evrimsel değişiklikler ve genetik varysyonlar ile fonksiyonel elementlerin incelenmesi
5 Transcriptomics Ve fonksiyonel yaklaşım
6 Fonksiyonel elementlerin analizinde kullanılan başlıca teknikler
7 "Proteomics" ve fonksiyonel yaklaşım
8 "Patway" analizleri ve fonksiyonel yaklaşım
9 Hastalık ve gelişimle ilgili genlerin analizi
10 Yarıyıl sonu sınavı (Final)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tom Strachan and Andrew P. Read, Human Molecular Genetics. NCBI Gene Datebase, Gene Ontology Database, Biological Interaction Network Database

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ödev: Öğrenciler blok içerisinde ders koordinatörü öğretim üyesinin belirleyeceği konularda literatür taraması yaparak sunum hazırlayacaklar ve yazılı ödev teslim edeceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ15: Hazırlanan ödev ve sunumu yapılırken sorulan sorulara verilen cevapların yeterliliği değerlendirme kriteridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 412 4604 E-posta: sultan.cingoz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe günleri 16:30-17:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı(Öğrencinin sunumu) 15 1 15
Ders anlatımı(Hoca sunumu) 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 1 15
Öğrenci sunumları 15 1 15
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum hazırlama 15 4 60
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.42
ÖK.52
ÖK.62
ÖK.72
ÖK.83
ÖK.93
ÖK.103
ÖK.114
ÖK.123
ÖK.133
ÖK.143
ÖK.153