DERS ADI

: METASTAZ BİYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6114 METASTAZ BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Tümör invazyonu ve metastazının moleküler ve hücresel temellerinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnvazyon ve metastaz ile ilgili temel kavramları bilmek
2   İnvazyon ve metastaz oluşumundaki moleküler mekanizmalarını anlamak
3   İnvazyon ve metastaz basmaklarını sıralayabilmek
4   EMT `ın kanser invazyon- metastazındaki rolünü anlamak
5   Mikroçevre değişikliklerinin invazyon ve metastazdaki rolünü anlamak
6   Metastazın genetik belirteçlerini bilmek
7   Tümör invazyonu ve metastazında moleküler tedavi hedefi olarak kullanılabilecek moleküler mekanizmalar ile ilgili yorum yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnvazyon ve Metastaz:Temel Kavramlar, metastaz oluşumu teorileri
2 Olgu Tartışması 1
3 İnvazyon ve Metastaz Oluşum Mekanizmaları 1 (Metastaz ön koşulları)
4 Makale Tartışması 1
5 İnvazyon ve Metastaz Oluşum Mekanizmaları 1 (Metastaz da hız sınırlayıcı basamaklar)
6 Makale Tartışması 2
7 EMT fenotipinin kanser invazyon- metastazındaki rolü
8 Olgu Tartışması 2
9 Metastazın Genetik Belirteçleri
10 Makale Tartışması 3
11 Tümör mikroçevresinin kanser invazyon- metastazındaki rolü 1 (Hipoksi, pH, Glukoz miktarı)
12 Olgu Tartışması 3
13 Tümör mikroçevresinin kanser invazyon- metastazındaki rolü 2 (CAF lar, Miyofibroblastlar, Makrofajlar)
14 Tümör mikroçevresinin kanser invazyon- metastazındaki rolü 3 (ECM elemanları Kolajen, Laminin, MMP ler vb ECM yeniden düzenlenmesi)
15 Kavram haritalarının sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tumor metastasis: molecular insights and evolving paradigms.
Valastyan S, Weinberg RA.Cell. 2011 Oct 14;147(2):275-92. Review.
2. Hypoxic stress and cancer: imaging the axis of evil in tumor metastasis.Avni R, Cohen B, Neeman M.NMR Biomed. 2011 Jul;24(6):569-81. doi: 10.1002/nbm.1632. Epub 2011 Jan 17.
3. The heparanase system and tumor metastasis: is heparanase the seed and soil Arvatz G, Shafat I, Levy-Adam F, Ilan N, Vlodavsky I.Cancer Metastasis Rev. 2011 Jun;30(2):253-68.
4. Selectins promote tumor metastasis.Läubli H, Borsig L.
Semin Cancer Biol. 2010 Jun;20(3):169-77. Epub 2010 May 7. Review.
5. The microRNA network and tumor metastasis.Zhang H, Li Y, Lai M.
Oncogene. 2010 Feb 18;29(7):937-48. Epub 2009 Nov 23. Review.
6. Inflammation: a driving force speeds cancer metastasis.
Wu Y, Zhou BP.Cell Cycle. 2009 Oct 15;8(20):3267-73. Epub 2009 Oct 3. Review

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum: Temel bilgi, özellikle öğrencinin kavramakta zorlanabileceği ya da bilgiye ulaşmakta zorlanacağı konular sunum olarak verilecektir.
2. Makale tartışma: Temel bilgiye ilişkin güncel bazı makaleler seçilerek öğrencilerin tartışması istenecektir.
3. Olgu Tartışması: Konuya yönelik klinik olgular üzerinden mekanizmanın kavranması sağlanacaktır
4. Ödev: Öğrenilen konularla ilgili, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yönelik soruların öğrenciler tarafından araştırılıp, yazılı olarak sunulması istenecektir.
Sunumlar: Temel bilgi, özellikle öğrencinin kavramakta zorlanabileceği ya da bilgiye ulaşmakta zorlanacağı konular sunum olarak verilecektir.
Makale tartışmaları: Öğrencilerin verileri yorumlama yeteneği kazanması hücresel haberleşme ve sinyal iletimi hakkındaki güncel 3 makale literatür tartıma ile sağlanacaktır
Ödev: Öğrencinin sentez ve analiz yeteneğini geliştirmek için bazı sorular verilecek ve yazılı yanıt istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 + PO * 0.30 +FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derse aktif katılımı, sorularının ve tartışmalarının düzeyi ile ödev puanları %20 değerlendirme içerisindedir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda, sorulara en az %75 oranında doğru yanıt verilmiş olması başarı ölçütüdür.
Ödevlerde; öğrencinin yaklaşımının doğruluğu, gözlem ve analiz yeteneği, orijinalliği dikkate alınarak notlandırılacak ve en az %75 alınması başarı ölçütü olacaktır.
Derse katılımda olguları aktif olarak tartışabilme, seminer sunumu, sentez analiz yeteneği kavram haritaları incelenerek değerlendirilecektir. En az %75 kavramı bağlantıları ile ilişkilendirilmesi başarı ölçütü olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin derse devamı ve gerekleri zamanında yerine getirmeleri politikamızdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tlf.24601, 24600. nese.atabey@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Kavram Haritası Hazırlama 5 4 20
Makale Hazırlama 5 4 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.112345
ÖK.212345
ÖK.312345
ÖK.412345
ÖK.512345
ÖK.612345
ÖK.712345