DERS ADI

: KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIPTA KULLANIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6112 KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIPTA KULLANIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİFE ESRA ERDAL BAĞRIYANIK

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kök hücrelerin genel özelliklerinin, çeşitlerinin ve tıpta kullanım potansiyellerinin öğrenilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kök hücreyi tanımlar (B2), çeşitlerini tarif eder (B2), farklarını açıklar (B2), terminolojiyi (Potansiyal, diferansiasyon, asimetrik bölünme, kendini yenileme, plastisite gibi) bilir (B2)
2   Embriyonik kök hücrelerin özelliklerini ve kaynağını bilir (B2), ESC hücre hatlarının eldesini yöntem ve etik boyutu ile tartışır (B2)
3   Teröpatik ve reprodüktif klonlamayı tanımlar (B2)
4   Erişkin kök hücrenin özelliklerini tanımlar (B2), diğer kök hücrelerden farkını bilir (B2) ve tıpta kullanımlarını örneklendirebilir (B2)
5   İndüklenen kök hücreler (iPSC) in özellikleri anlatır (B2), elde ediliş yönteminin temel prensipleri ve limitasyonlarını tartışır (B2) ve epigenetik ve genetik yolla çekirdek yeniden programlanmasını açıklar (B2)
6   Kök hücrelerin klinik uygulamalarını örnek modeller ile tartışabilir (B2)
7   Kök hücre literatürünü takip eder (B3)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Tanıtımı
2 Terminoloji ((Potansiyal, diferansiasyon, asimetrik bölünme, kendini yenileme, plastisite gibi)
3 Kök hücre nedir , Kök hücre çeşitleri nedir Bu çeşitlerin farklarını nelerdir
4 Embriyonik kök hücrelerin özelliklerini ve kaynağını nedir , ESC hücre hatlarının eldilme yöntemleri ve etik boyutu nedir
5 Teröpatik ve reprodüktif klonlama nedir
6 Mezenşimal Kök hücre, hematopoetik kök hücre ve diğer erişkin kök hücrelerin kaynakları, özellikleri ve tıpta kullanımları nedir
7 Mezenşimal Kök hücre, hematopoetik kök hücre ve diğer erişkin kök hücrelerin kaynakları, özellikleri ve tıpta kullanımları nedir
8 Ara Sınav
9 İndüklenen kök hücreler (iPSC) nedir . Nasıl elde edilir
10 iPSC hastalık tedabilerindeki kullanım potansiyeli nedir
11 Kök hücre biyolojisindeki genetik ve epigenetik düzenlemeler
12 Kök hücrelerin in vitro farklılaşmalarında rol alan sinyal yolakları nelerdir
13 Klinik kullanımları olan kök hücrelerle ilgili literatür
14 Klinik kullanımları olan kök hücrelerle ilgili literatür

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: http://www.stembook.org/
Yardımcı kaynaklar: Alberts, etal. Molecular Biology of the Cell, Fifth ed., Garland Sciences.
Referanslar: Cell, Science, Nature, Nature Rew Cancer, PNAS, Cancer, Int J Cancer, Oncogene, Trends in Genetics, Trends in Cell Biology..vb dergilerdeki ilgili makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum: Teorik bilgiler sunum olarak öğretim üyesi tarafından verilecektir
Ödev/Sunum: Öğretim üyesinin teorik ders anlatımı sonrasında her bir konu ile ilgili olarak tüm öğrencilere verdiği 1 araştırma ve 1 derleme makalesinin okunması ve literatür saati nde tartışılmasıdır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

* Burada öğrencinin belirlenen konularda, nature, science, cell, gibi dergilerde yayınlanmış literatür bilgisini tartışabilmeleri değerlendirilecektir.
** Derste ve literatür tartışmalarda öğrencilerin aktif katılımları değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-7: Kök hücre biyolojisi ile ilgili terminolojinin doğru kullanılması ve teorik bilginin doğru ifadesi, yazılı final sınavı yoluyla, konu ile ilgili literatürü okuyup, anlama ve tartışabilme yeteneği de sınıf içerisinde gerçekleştirilecek literatür tartışma saatlerinde öğretim üyesince değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

232 4124601-4609

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Uygulama (literatür tartışma) 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 4 8
Ödev Hazırlama 5 5 25
Sunum Hazırlama 6 5 30
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1134
ÖK.2134
ÖK.3134
ÖK.4134
ÖK.5134
ÖK.6134
ÖK.7