DERS ADI

: PROKARYOT VE ÖKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU REGÜLASYONU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6105 PROKARYOT VE ÖKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU REGÜLASYONU SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEYNEP YÜCE

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin canlı hücre fenotipinin temelinde yatan transkripsiyon ve translasyon denetimleriyle ilgili teorik bilgi edinmeleridir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Genetik regülasyonun ana prensiplerini bilir ve tartışır.
2   Prokaryotlarda transkripsiyon denetimini ökaryotlarla karşılaştırarak anlatır.
3   Ökaryotlarda transkripsiyon denetiminin çok farklı mekanizmalarını, DNA yapısı ve ilgili süreçlerin detaylarını da göz önünde bulundurarak anlatır.
4   Translasyon denetimini ve post translasyonel mekanizmalar ile ekspresyon kontrolünü açıklayarak tartışır.
5   RNA interferans mekanizmalarını açıklayarak tartışır.
6   Epigenetik mekanizmaları karşılaştırarak anlatır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gen Ekspresyonu Regülasyonu, Ana prensipleri
2 Prokaryotta transkripsiyon denetimi
3 Ökaryotta transkripsiyon düzenleyici etkenler (cis, trans)
4 Ökaryot transkripsiyon denetim mekanizmaları
5 Translasyon denetimi Protein yıkım mekanizmaları ile ekspresyon kontrolü
6 Sürekli ve geçici ekspresyon bloğu
7 RNA İnterferans

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Hücre, Moleküler Yaklaşım, (The Cell, A Molecular Approach 2nd edition Geoffey M. Cooper, Robert E. Hausman.) Çeviri Editörleri: Meral Sakızlı, Neşe Atabey. İzmir Tıp Kitabevi, ISBN: 9944-5148-0-2, Ankara 2006 .
2. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, (Molecular Biology of the Cell,4th Edition. Ed. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Publishers) Çeviri Editörleri: Nur Buyru, Nejat Dalay, Meral Özgüç, Mehmet Öztürk, Meral Sakızlı, ISBN: 978-9944-252-22-5, TÜBA ders kitapları, 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum : Temel teorik bilgiler sunum olarak verilecektir.
Ödev : Öğrenciler blok içerisinde 2 defa, literatür taraması yaparak ders koordinatörü öğretim üyesinin belirleyeceği konularda yazılı ödev teslim edecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ6:
1.Blok sonu sınavında sorulan sorulara verillen cevapların doğruluğu değerlendirme kriteridir.
2.Blok içi ödevlerin zamanında teslim edilmiş olması, konu ile ilgili güncel bilginin, düzgün anlaşılır bir şekilde, kaynak belirtilerek aktarılmış olması değerlendirme kriteridir.
3.Derslere devam ve ders içi katılım değerlendirme kriterleridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 412 4623 E-posta: zeynep.sercan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Blok Sonu Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 9 8 72
Blok Sonu Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11234
ÖK.21234
ÖK.31234
ÖK.41234
ÖK.51234
ÖK.6234