DERS ADI

: ÖKARYOT HÜCRE MEMBRAN SİSTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6102 ÖKARYOT HÜCRE MEMBRAN SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Dersin Amacı

Canlı hücre zarlarının detaylı yapılarının, geçirgenlik özelliklerinin, zar proteinlerinin hücre içi bağlantılarının ve zarlarda taşıma şekillerinin detaylarının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hücre Zarlarının Genel Yapısı ve Biyokimyasal Özellikleri
2   Zar Proteinleri, Önemli Görevleri ve İskelet bağlantıları
3   Hücre Zarlarının Dinamiği, ER, Golgi, Lizozom, Çekirdek Zarfı
4   Zarda Aktif ve Pasif Taşıma, Endositoz. Organizmada Önemli Örnekleri
5   Protein Hedeflenmesinde ve Sinyal İletiminde Zarların Rolü
6   Zar Taşıyıcıları (Transporter) ve Şaperon Moleküller
7   Mitokondri, Kloroplast ve Peroksizom Zarlarının Özellikleri ve Enerji Dönüşümü

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hücre Zarlarının Genel Yapısı Biyokimyasal Özellikleri
2 Hücre Zarlarının Geçirgenlik Özellikleri ve Fizyolojisi
3 Zar Proteinleri, Önemli Görevleri ve İskelet bağlantıları
4 Hücre Zarlarının Dinamiği, ER, Golgi, Lizozom.
5 Çekirdek Zarfının Yapısı, Geçirgenlik Özellikleri, Porlar
6 Zarda Aktif ve Pasif Taşıma.
7 Endositoz Sürecinda Membran Değişimleri ve sitoplazmik yolaklar.
8 Organizmada Önemli Aktif /Pasif Taşınma Örnekleri
9 Kimyasal ve elektriksel gradyan oluşumunda hücre zarlarının rolü ve önemi
10 Mitokondri, Kloroplast ve Peroksizom Zarlarının Özellikleri ve Enerji Dönüşümleri
11 Protein Hedeflenmesinde ve Sinyal İletiminde Zarların Rolü
12 Zar Taşıyıcıları (Transporter) ve Şaperon Moleküller
13 GENEL TARTIŞMA
14 ÖDEV TARTIŞMALARI
15 FİNAL SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 2008
Pollard TD, Earnshaw WC. Cell Biology, SAUNDERS Elsevier, 2008
Snyder L & Champness W. Molecular Genetics of Bacteria. ASM Press. 2007
Etkinliği (IF) yüksek dergilerden seçilmiş güncel derleme / araştırma makaleleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum: Konunun ana noktalarının öğrencilere slaytlarla sunulması.
2. Enteraktif Öğrenme: Güncel kaynaklardan hazırlanan öğrencilerle birlikte konunun tartışılarak öğrenilmesi
2. Makale tartışma: Temel bilgiye ilişkin güncel bazı makaleler seçilerek öğrencilerin tartışması istenecektir.
3. Ödev: Öğrenilen konularla ilgili, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yönelik soruların öğrenciler tarafından araştırılıp, yazılı olarak sunulması istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 + PO * 0.30 +FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derse aktif katılımı, sorularının ve tartışmalarının düzeyi ile ödev puanları %40 değerlendirme içerisindedir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda, sorulara en az %75 oranında doğru yanıt verilmiş olması başarı ölçütüdür.
Ödevlerde; öğrencinin yaklaşımının doğruluğu, gözlem ve analiz yeteneği, orijinalliği dikkate alınarak notlandırılacak ve en az %75 alınması başarı ölçütü olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin derse devamı ve gerekleri zamanında yerine getirmeleri politikamızdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tlf. 0232 4124601, 4646. meral.sakizli@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün 12:00-13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 1 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 6 6 36
Sunum Hazırlama 3 6 18
Diğer(lütfen belirtiniz) Makale hazırlama 5 5 25
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11345
ÖK.21345
ÖK.31345
ÖK.41345
ÖK.51345
ÖK.61345
ÖK.71345