DERS ADI

: TEZ ÇALIŞMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CİHAN IŞIKHAN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersi alan öğrencinin; Bağımsız olarak belirli bir ya da birkaç problem çerçevesinde araştırma projesinin tüm aşamalarını tasarlayabilmesi ve yürütebilmesi,
2   Seçtiği çalışma konusuyla ilgili ele alacağı kuramsal çerçeveyi ve kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleyebilme ve uygulayabilmesi,
3   Araştırma konusu ile ilgili topladığı verileri sentezleyebilmesi, analiz edebilmesi ve yorumlayabilmesi,
4   Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilmesi,
5   Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler dersi seçen öğrenciyle bireysel olarak gerçekleştirilir. Dersler, öğrencinin konu seçiminden araştırmasını yazılı olarak metne dökmesine kadar uzanan sürecin her bir adımının öğretim üyesinin yönlendirmesi ve karşılıklı tartışılması esasına dayanır. Öğretim üyesi öğrencinin araştırmanın her adımı için hazırlık yapmasını ve bu adımlar konusunda bağımsız olarak karar verebilmesini ister.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Proje:
Öğrencinin, ilgili bir müzik bilimleri disiplininin (tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji veya etnomüzikoloji) veya disiplinerası bir müzik çalışma alanının kuram, yöntem ve tekniklerini kullanarak araştırabilmesi ve bu araştırmayı akademik çerçevede bir metin olarak yazıp istenilen formatta teslim etmesi başarı için esastır.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak ödevlerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen proje ve ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Alan/saha çalışması 14 40 560
Ödev Hazırlama 2 10 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 678

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.131555555133315
ÖK.2115555551311
ÖK.33135333331
ÖK.433131113
ÖK.511553533155