DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6094 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CİHAN IŞIKHAN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Müzik Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapan öğrencilerin literatür araştırması yaparak güncel mesleki konularla ilgili bilgi toplamasını, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin uzmanlık alanındaki güncel gelişmeler ve kendi çalışmaları ile ilgili konularda detaylı literatür araştırması yapabilmesi
2   Topladığı bilgileri sentezleyebilme, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek analiz edebilme, yorumlayabilirle ve değerlendirebilmesi,
3   Ulaştığı sonuçları, bilimsel bir rapor haline getirebilmesi
4   En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki uluslararası bilgileri izleyebilmesi
5   Ulaştığı sonuçları uzmanlık alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmesi beklenmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri analizi
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Sunma 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 8 112
Sunum Hazırlama 2 6 12
Rapor Hazırlama 2 15 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.11
ÖK.235535
ÖK.335
ÖK.42225
ÖK.5335