DERS ADI

: TINISAL MÜZİK ANALİZİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MZB 6036 TINISAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM YAVUZ YÜKSELSİN

Dersi Alan Birimler

Müzik Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farklı kültürel çevrelerde üretilen müziklerin sessel (sonic) yapıları ile ait oldukları kültürler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik çeviriyazım ve analiz/çözümleme yapma becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzik analizinde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlayabilmesi,
2   Müziğin tınısal niteliklerini işitsel ve teknolojik araçları kullanarak çözümleyebilmesi,
3   Bilimsel bilgi üretmede müzik analizinin önemi ve rolünü açıklayabilmesi,
4   Müzik analizini konu edinen Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış yazılı kaynakları değerlendirebilmesi,
5   İşitsel verilerin analizi ile elde ettiği sonuçları yazılı olarak raporlandırabilmesi ve sunabilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kuzey Hindistan Müziğinde Ölçü ve `Tal' Martin Clayton'un, Kuzey Hindistan (Hindustani) müzik geleneğindeki ölçü anlamına gelen `Tal' kuramını etnomüzikolojik bir perspektifle elen alan makalesi değerlendirilerek, ölçü, tempo, ritm vb. Batı'lı kavramların Batı dışı kültürlere ait müziklerin tanımlanmasındaki yeterlilikleri tartışılacaktır.
2 Kuzey Hindistan Müziğinde Ölçü ve `Tal' 2 Önceki haftadan konunu devamı.
3 Popüler Şarkıların Analizi: Dil, Şarkı Metni ve Ezgi ilişkisi Popüler Şarkıların biçemsel karakteristiklerini belirlemeye yönelik yapılmış çalışmalardan örnekler verilerek, popüler şarkı analizi çalışmasına başlanılacaktır. Öğrencilere analiz yapmaları için birer popüler şarkı verilecektir.
4 Ödevlerin değerlendirilmesi Öğrencilerin analiz çalışmalarında elde ettikleri ilk bulgular ve değerlendirmeleri tartışılacak, varsa analiz çalışmalarındaki teknik ve anlatımsal problemlerin çözümlenecektir.
5 Alanda Yapılan Müzik Kayıtları ve Analiz Problemi Alan çalışmaları sırasında yapılan audio ve video kayıtların müzik analizi bakımından önemi ve kayıt sırasında dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.
6 Alan Kayıtlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Alanda yapılmış ham kayıtların analiz amaçlı olarak bilgisayar destekli olarak dijitalleştirilmesi uygulamaları yapılacaktır.
7 Müziğin Tınısal Özellikleri İçin Görsel Bir Analiz Modeli: Spektral Analiz Müziğin tınısal özelliklerinin Bilgisayar destekli olarak spektral görüntülerinin elde edilmesi ve yorumlanması çalışmalarına başlanacak olup, öncelikle Adobe Audition yazılımında spektrum görüntüleme ve değerlendirme teknikleri örneklerle açıklanacaktır.
8 Batı ve Türk Sanat Müziği Kemanlarının Kültürel ve Tınısal Farklılıkları Üzerine Spektral Bir Analiz Kültürel olarak birbirine karşıt tını idealleri olan Batı ve Türk Sanat Müziği keman çalıcılarının tınısal algı farklılıklarının sorgulandığı ve bunun sonucunda belirlenen birbirine karşıt 2 keman tınısının (davudi/viyolamsı, parlak/soprano) analiz süreci anlatılacaktır.
9 Spektral Analiz Çalışması Bir önceki hafta anlatılan analiz çalışmasında kullanılan işitsel ve alana ilişkin veriler öğrencilere verilecek ve bu çalışmadaki analiz sürecini laboratuvar ortamında yeniden deneyimlemeleri sağlanacaktır.
10 Spektral Analiz Çalışması 2 Önceki haftada elde edilen sonuçlar sınıf ortamında birlikte incelenerek eksiklikler/hatalar varsa nedenleri gösterilecek ve laboratuvarda analiz çalışmasına devam edilecektir.
11 Yörüklerde Boğaz Çalma Ediminin Spektral Analizi Yörüklerde çalgısal (boğaz çalma) ve vokal (gırtlaktan şarkı söyleme biçiminde) olarak icra edilen Boğaz havalarından öğrencilere birer kayıt verilerek spektral analizleri yaptırılacaktır.
12 Boğaz Havalarının Spektral Analizi Çalışması 2 Laboratuvarda önceki hafta başlanılan çalışmadaki ilk bulgular birlikte gözden geçirilecek ve spektral analiz çalışmasına devam edilecektir. Ayrıca dönem sonu ödevi olarak teslim edilecek birer müzik analizi problemi belirlenecektir.
13 Müzik Videolarının Görsel ve İşitsel Analizi Popüler Müzik Video su örnekleri üzerinden kültürel temsil/ifade ve müziksel biçem ilişkisinin sorgulanmasını amaçlayan görsel-işitsel analiz teknikleri örneklerle anlatılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilere birer müzik videosu örneği verilerek analiz etmeleri ve dönem sonuna dek raporlandırmaları istenilecektir.
14 Analiz çalışmalarının değerlendirilmesi Öğrencilere dönem sonu ödevi olarak verilen spektral analiz ve müzik videosu analizi ile ilgili çalışmaları gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin anlatım ve uygulamalar yapılacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Barz, G. and T. J. Cooley (eds) (1997). Shadows in the Field: New Perspectives in Ethnomusicology. New York: Oxford University Press.
Beaudry, Nicole. 1978. "Toward Transcription and Analysis of Inuit Throat Games: Macro structure." Ethnomusicology 22:261-273.
Blum, Stephen. 1992. "Musical Style Analysis". Ethnomusicology: an Introduction, ed. Helen Myers. New York: Norton and London: Macmillan, (Norton/Grove Handbooks in Music), pp. 165-218.
Cerulo, Karen.A. (1989). "Variations in musical syntax: Patterns of usage and methods of measurement . Communication Research, 16 (2), 204-235.
Clayton, Martin. "Le metre et le tal dans la musique de l'Inde du Nord", Cahiers de Musiques Traditionelles 10, s.169-189 dan ingilizceye çeviren Georges Goormaghtigh "Metre and Tal in North Indian Music".
http://www.dur.ac.uk/resources/music/metre_and_tal.pdf
Feld, S. (1984) "Sound Structure as Social Structure." Ethnomusicology, 28(3): 383-409.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Dersler, kavramanın önemli ölçüde ek açıklamalar ve örneklerle pekiştirildiği bir ortamda müziğin tınısal analizinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin öğrenciye kazandırılması için kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Kuramsal düzeydeki ders anlatımı sunum biçimindedir. Ders kapsamındaki uygulamalı çalışmalar, öncelikle öğreticinin örneklendirerek ele aldığı teknik becerileri ve öğrencilerin ders dışında yaptıkları ve ödev olarak teslim ettikleri raporların tartışılmasını içerir. Öğretim üyesi, öğrencileri ortaya çıkan sorulara yanıt vermeye yönlendirir ve verilen raporlar hakkında görüşlerini sunmalarını ister.

Ödevler
Ödevler, derste anlatılan ve gösterilen uygulamaya yönelik teknik becerilerden hareketle öğrencilere belirli konularda araştırma yapmaya yönlendirmeyi ve elde edilen sonuçların sınıf ortamında sunularak, tartışılmasını hedefler. Ödevler, bireyseldir ve her öğrenci ders sürecinde biri dönem sonu ödevi olmak üzere en az 3 adet ödev çalışması yapar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + DKL * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca 1 yazılı sınav (Final Sınavı) gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının yalnızca %50'sini yazılı sınavdan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen ve ödev olarak verilen konuları içerecektir. Sınavlar, öğreticinin insiyatifine bağlı olarak uygulamalı, yazılı ya da dönem sonu ödevi biçiminde olabilir.

Ödevler:
Öğrencilere dönem ortasından başlayarak bir sonraki haftaya kadar hazırlayıp teslim edecekleri bireysel çalışmayı gerektiren uygulamalı araştırma ödevleri ve bir adet dönem sonu ödevi verilecektir. Öğrencinin gerçekleştireceği ödevler, etnomüzikolojide kullanılan yöntemlerle ilgili makalelerin değerlendirilmesi, yöntembilgisel ve teknik uygulamaları yapmak ve raporlandırmak biçimde olacaktır. Ödevlerde, Finale, Adobe Audition, Microsoft Word ve Powerpoint yazılımları kullanılacak, raporlar yazım ve gösterim kurallarına uygun biçimde yazılacak ve hem basılı olarak hem de hazırlayan ve ana başlık olarak adlandırılmış dijital bir kopyası tüm analiz verileri ile birlikte öğretim üyesine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme Kriteri:
Sınavlar
Yazılı sınav öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Ödevler:
Öğrencinin, öğretici tarafından verilen araştırma görevlerini yerine getirmesi ve derste ele alınan ve tartışılan konuları sözlü ve yazılı olarak raporlandırabilmesi başarı için esastır. Konunun açık bir şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğünün yanısıra, formatı, yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak dönem ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 232 - 412 92 03
E-posta: iyavuz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 13:30 - 14:00
Salı: 13:30 - 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 3 8 24
Rapor Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1313531
ÖK.211551
ÖK.3333311
ÖK.4315
ÖK.5515111