DERS ADI

: TEZ ÇALIŞMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ARZU ATIL

Dersi Alan Birimler

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Uzmanlık alanında uygulamalarını yapan öğrencilerin seçtikleri konuda, edindikleri deneyim ve bilgileri çözümleme - yorumlama süreciyle değerlendirip ürettiği özgün yapıtları yazılı rapor halinde sunmasını ve tartışmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uzmanlık Alanı ile ilgili bilgi birikimini yapıtlarıyla ilişkilendirebilme,
2   Uygulama çalışmalarında elde ettiği teknik ve yöntemleri tanımlayabilme,
3   Estetik değere sahip, özgün, heykeller yaratma ve sergileyebilme becerisine sahip olma
4   Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını değerlendirebilme, konumlandırabilme ve sunabilme,
5   Sanatsal araştırma, yaratım süreci ve sonuçlarını akademik ortamda yazılı ve sözlü olarak sunup tartışabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tez konusunun tartışılarak belirlenmesi
2 Uygulamalar ve Literatür tarama
3 Uygulamalar ve Literatür tarama
4 Uygulamalar ve Literatür tarama
5 Uygulamalar ve Literatür tarama
6 Rapor/tez hazırlama
7 Rapor/tez hazırlama
8 Rapor/tez hazırlama
9 Rapor/tez hazırlama
10 Rapor/tez hazırlama
11 Rapor/tez hazırlama
12 Rapor/tez hazırlama
13 Rapor/tez hazırlama
14 Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seçilen Seminer konusuyla ilgili literatür (Kitap, Makale vb.)
BARZUN, Jacques-GRAFF, Henry F., Modern Araştırmacı, Çeviren: Fatoş Dilber, Tübitak Yayınları, Ankara, 1996

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenci konusuyla ilgili literatüre ulaşarak elde ettiği bilgileri sanatsal birikimi doğrultusunda irdeleyerek çıkardığı sonuçları danışmanı ile tartışır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Bilgi birikimini yapıtlarıyla ilişkilendirebilmesindeki yetkinliği;
Hazırlanan raporun uygulamaların içeriği ile uyumu, etkili ve başarılı şekilde sunumu, sonuçların tartışılması sırasında sorulara verilen cevapların yeterliliği dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel çalışma 14 45 630
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Ödev hazırlama 1 15 15
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 687

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155555555555555
ÖK.255555555535555
ÖK.355555555155355
ÖK.455553553155555
ÖK.555551555