DERS ADI

: GÜNCEL SANAT II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEY 6052 GÜNCEL SANAT II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT SEVGİ AVCI

Dersi Alan Birimler

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Güncel sanat ortamında olup bitenleri tartışmak ve yorumlamak.
Bu derste; Görsel sanatların yeni boyutu; Dünya da ve Türkiye de günümüz sanat eğilimleri, Güncel Sanatta gerçekleşen sanat etkinlikleri çerçevesinde tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Güncel sanat ile ilgili literatürü, mesleki terim ve kavramları tanımlayabilme,
2   Güncel sanat hakkında bilgi birikimine sahip olma,
3   Güncel sanat ortamını genel olarak kavrayıp değerlendirebilme,
4   Güncel sanat pratiklerini, farklı sanatçı tavırlarını tarif edebilme,
5   Ulusal ve uluslararası güncel sanat ortamında kendi çalışmalarını konumlandırabilme.
6   Kuramsal birikimini akıcı ve anlaşılır biçimde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dünya daki Güncel Sanat olayları ve etkinliklerin Tanıtılması Sözlü anlatım
2 Bienaller Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
3 Bienaller Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
4 Sanat Fuarları Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
5 Güncel Sergiler Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
6 Güncel Sergiler Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
7 Ödev sunum - Seminer Görsel sunumlu anlatım-tartışma
8 Türkiye deki Güncel Sanat olayları ve etkinliklerin Tanıtılması Sözlü anlatım
9 1. , 2. , 3. ve 4. İstanbul Bienalleri Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
10 5. , 6. , 7. ve 8. İstanbul Bienalleri Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
11 9. , 10. , 11. ve 12. İstanbul Bienalleri Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
12 1. ve 2. Contemporary İstanbul Sanat Fuarı Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
13 Güncel Sergiler Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
14 Güncel Sergiler Katalog, kitle iletişim araçları ve her türlü kaynaktan sağlanan görseller üzerinden inceleme- tartışma
15 Ödev sunum - Seminer Görsel sunumlu anlatım-tartışma
16 Final Sınavı Yazılı değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Julian STALLABRASS, Sanat A.Ş. - Çağdaş Sanat ve Bienaller , çev.: Esin SOĞANCILAR, İletişim Yay. İstanbul-2010
2- Oscar WILDE, Sanatçı Eleştirmen Yalancı Katil Etik ve Estetik Üzerine , çev.: Esin SOĞANCILAR, Kaya GENÇ, Fatih ÖZGÜVEN, Türker ARMANER, İletişim Yay. İstanbul-2010
3- Janet WOLFF, Sanatın Toplusal Üretimi , çev.: Ayşegül DEMİR Özne Yay. İstanbul-2000
4-KEN BAYNES, Toplumda Sanat çev.:Yusuf ATILGAN,YKY, İstanbul -2002
5- Jacques RANCIERE, Özgürleşen Seyirci , çev. E. Burak ŞAMAN, Metis Yay. İstanbul-2010
6- Brian O DOHERTY Beyaz Küpün İçinde- Galeri Mekanının İdeolojisi , çev.: Ahu ANTMEN, Sel Yay., İstanbul -2010
7- Claude GINTZ, Başka Yerde Başka Biçimde , çev.: Muna CDDEN, Dost Yay., Ankara-2010
8- Artur C. DANTO, Sanatın Sonundan Sonra-Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi , çev. Zeynep DEMİRSÜ, Ayrıntı Yay. İstanbul-2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1-Sözlü Anlatım,
2- Görsel sunum eşliğinde anlatım,
3- Ödev -araştırma-anlatım-sunum,
4- Dersi alan öğrencilerle önceden belirlenmiş konu etrafında tartışma -Seminer-,
5- Final sınavı ve ödev ile bilgisini derli toplu yazabilme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + DKL * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin ders konularını kavraması ve bunu göstermesine odaklanan geliştirici değerlendirme yöntemi uygulanır. Öğrencinin derse üst düzeyde katılımını gerektirecek inisiyatif ile Öğretim Üyesi ve öğrenciyi etkin ve sürekli iletişim içinde tutacak bir planlama öğretim üyesi rehberliğinde uygulanır. Dersin en başında belli başlı konular sergilenir ödev dağılımı ile yapılan araştırmalarda öğretilmesi amaçlanan konulara odaklanılır. Her öğrenci program çerçevesinde sıra ile kendi yaptığı çalışmayı sunarken aynı konuda okumalarını yapan bütün öğrenciler seminer atmosferi içinde bilgi ve düşüncelerini paylaşır. Ayrıca vize sınavı yerine geçen ödev ve final sınavları ile bilgisini yazılı olarak gösterir.

Değerlendirme Kriteri

1- Öğrencinin derse devam durumu,
2- Derse aktif katılımı,
3- Ders kapsamında bizzat yaptığı araştırma bakımından; araştırmanın niteliği, konu başlığı ile içeriğinin uyumu; kullanılan kaynakça içeriği; metnin yazım kurallarına uygunluğu,
4- Yaptığı araştırma ve ödev ile edindiği bilgisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi,
5- Edindiği bilgi üzerinden tartışabilmesi,
6- Final sınavında yazılı olarak aktardığı bilginin soru ile örtüşmesi dikkate alınır .1- Öğrencinin derse devam durumu, 2- Derse aktif katılımı, 3- Ders kapsamında bizzat yaptığı araştırma bakımından; araştırmanın niteliği, konu başlığı ile içeriğinin uyumu; kullanılan kaynakça içeriği; metnin yazım kurallarına uygunluğu, 4- Yaptığı araştırma ve ödev ile edindiği bilgisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi, 5- Edindiği bilgi üzerinden tartışabilmesi, 6- Final sınavında yazılı olarak aktardığı bilginin soru ile örtüşmesi dikkate alınır .

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Dersin en az %70 ine katılmak ,
2- Ders işleyişinde önceden belirlenmiş ödev-sunum-seminer ve sınav takvimine uymak
3- Ders öncesi belirlenen konularda okumaları yapmak,
4-Ders ortamında yapılan tartışmalarda aktif olmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Sevgi AVCI
sevgi.avci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri 15:30 -17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Teori (Ders anlatımı) 13 3 39
Teori (Ödev Sunum-Seminer) 2 3 6
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 15 15 4 60
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Ödev hazırlama 1 20 20
Sunum hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize sınavı Yerine Yazılı Ödev Teslimi 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155531311553553
ÖK.253531531533553
ÖK.353531531535553
ÖK.453531531535553
ÖK.555553553555551
ÖK.6335133353135