DERS ADI

: RENKLİ HEYKEL II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEY 6048 RENKLİ HEYKEL II SEÇMELİ 2 2 0 8

Dersi Veren Birim

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT SEVGİ AVCI

Dersi Alan Birimler

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Heykelde renk kullanımı ve heykele etkisini uygulamalarla somutlaştırmak; Heykelde özgünlüğü renk üzerinden tartışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Heykelde renk ile ilgili literatürü, mesleki terim ve kavramları tarif edebilme,
2   Renkli heykel çalışmalarında karşılaştığı sorunları çözebilme,
3   Heykelde renklendirme alanındaki mesleki bilgi birikimini ve yeni gelişmeleri uygulamalar ile sentezleyerek özgün sonuçlara ulaştırabilme,
4   Renkli heykel alanındaki deneyimlerini ulusal ve uluslararası arenada paylaşabilme,
5   Heykelde renkli çalışmalarla ulaştığı sonuçları, sözlü ve yazılı anlatım biçimlerine aktarabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Heykelde renkliliğin tarifi, rengin işlevi ve kullanım amaçları Ders anlatımı
2 Renkli heykel örneklerinin incelenmesi Görsel sunumlu ders anlatımı
3 Çeşitli teknik ve malzemeye dayalı uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
4 Çeşitli teknik ve malzemeye dayalı uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
5 Çeşitli teknik ve malzemeye dayalı uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
6 Çeşitli teknik ve malzemeye dayalı uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
7 Çeşitli teknik ve malzemeye dayalı uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
8 Çalışmaların değerlendirmesi Uygulamalar üstüne tartışma
9 Çağdaş renkli heykel örneklerinin incelenmesi Görsel sunumlu ders anlatımı
10 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
11 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
12 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
13 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
14 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
15 Sergilenebilir düzeyde uygulamalar Uygulamaların izlenmesi
16 Değerlendirme Uygulamalar üstüne tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Sevgi Avcı, `Heykel ve Renk , 2003 - Sanatta Yeterlik Tezi-
Yardımcı kaynaklar:
1- Anreas Blühm, W. Drost, j. Hargrove, E. Heran, P. Ward-Jackson, A. Yarrington `The Colour of Sculpture (1840 -1910) , Vangogh Museum, Amsterdam-1996
2-Roberta Panzanelli, The Colour of Life Polychromy in Sculpture From Antiquity to The Present J. Paul Getty Trust, Los Angeles-2008
3- Johannes ITTEN, Art Of Color, The subjective experience and objective rationale of color çev.: Erns van HAOGEN, New York-2004
4- John Cage, `Colour and Culture Thames and Hudson, London-2003
5-Victoria FINLAY, Renkler- Boya Kutusunda Yolculuklar , Çev.: Kudret EMİROĞLU, Dost Yay., Ankara 2007
6-François DELEMARE Bernard GUINEAU, Renkler ve Malzemeleri .Çev.: Orçun TÜRKAY,YKY Yay., İstanbul -2007
Diğer ders materyalleri: Güncel Sergiler, Süreli yayınlar, Sergi Katalogları, İnternet ortamında ulaşılan çeşitli yayınlar (film video makale vb.)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1-Sözlü Anlatım,
2- Görsel sunum eşliğinde Anlatım,
3-Heykelde renk konusundaki bilgi birikimini uygulamalarla hayata geçirilmesi,
4-Uygulamalar boyunca çalışmaların öğretim elemanı tarafından izlenerek durum değerlendirmelerinin yapılması,
5- Değerlendirmelerde, öğrencilerin kendi çalışmalarında deneylediği bilgi, düşünce ve sorunları sözel olarak paylaşması,
6-Uygulamalarda ulaşılan sonuçların tartışılması .

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DSD DnmSonuDeğ.
2 DKL DerseKatılım
3 BNS Başarı Notu DSD * 0.90 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin ders konularını kavraması ve bunu göstermesine odaklanan geliştirici değerlendirme yöntemi uygulanır. Öğrencinin derse üst düzeyde katılımını gerektirecek inisiyatif ile Öğretim Üyesi ve öğrenciyi etkin ve sürekli iletişim içinde tutacak bir planlama ile öğretim üyesi rehberliğinde uygulanır. Dersin en başında belli başlı konular sergilenir Araştırmalar uygulamalı olarak yapılır. Öğrenciler yapılan değerlendirmelerde, kendi çalışmalarında deneyimlediği bilgi ve düşüncelerini aktarır.

Değerlendirme Kriteri

1- Öğrencinin derse devam durumu,
2- Derse aktif katılımı,
3- Ders kapsamında bizzat yaptığı uygulamalı çalışmaların teknik ve artistik bakımından niteliği
4- Yaptığı çalışma (heykel) ile elde ettiği sonuçları sözlü olarak ifade edebilmesi,
5- Edindiği bilgi üzerinden tartışabilmesi,
6- Çalışmalarını değerlendirip konumlandırabilmesi, dikkate alınır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Dersin en az %80 ine katılmak,
2- Ders işleyişinde önceden belirlenmiş takvime uymak,
3- Uygulamada kullanılacak alet ve malzemenin öğrenci tarafından sağlanması,
4- Heykelde renk konusunda önceden, belli düzeyde bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri


Yrd. Doç. Sevgi AVCI
sevgi.avci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri 13:30 -15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Teori (Ders anlatımı) 15 2 30
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 15 5 75
Uygulama 15 6 90
Değerlendirme 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 199

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155533551551555
ÖK.235355551535553
ÖK.353353551515553
ÖK.455133553555553
ÖK.555333331355155