DERS ADI

: DOĞRUDAN ANLATIM I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEY 6037 DOĞRUDAN ANLATIM I SEÇMELİ 2 4 0 6

Dersi Veren Birim

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GÖKCEN ERGÜR

Dersi Alan Birimler

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Doğrudan anlatım dersi; belli bir doğrudan anlatım malzemesinde uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, güncel heykel sanatını derinlemesine incelemek, doğrudan anlatım yöntemlerini malzeme-biçim-içerik, mekân ilişkileri çerçevesinde tanımlamak ve sanatsal çalışmalarına bu aşamaları uyarlamak bireysel sanat dilini geliştirip özgünleştirmekte yararlanacağı uzmanlık düzeyinde bilgi birikimini ve uygulama deneyimi geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Malzeme ve teknik uygulamalarda uzmanlık düzeyinde bilgi üretebilmek
2   Çalışmalarını fikir, tasarım ve üretim aşamasında bilinçli bir şekilde yürütüp sonuçlandırabilmek
3   Malzeme, donanım ve zaman organizasyonu yapabilmek
4   Ulusal ve uluslar arası düzeyde uzmanlık alanına ait güncel birikimi takip edebilmek
5   Estetik duyarlılıklarını ve yaratıcılığını akademik donanımıyla birleştirip sanatsal tercihlerine uyarlayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin kapsamı, genel kavramlar, literatür tanıtımı, Ders anlatımı
2 Örnek sanatçılar farklı sanatsal tavırlarla ilgili sunum ve tartışma Ders anlatımı
3 Öğrenci proje önerileri, eskizlerin değerlendirilmesi ve fikir alışverişi ödev konularının belirlenmesi Ders anlatımı
4 Projelerin geliştirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi Ders anlatımı
5 Uygulamaların denetlenmesi Ders anlatımı fikir alışverişi
6 Uygulamaların denetlenmesi Ders anlatımı, Projeler üzerine tartışmalar
7 Uygulamaların denetlenmesi Uygulamaların izlenmesi
8 Uygulamaların denetlenmesi Uygulamaların izlenmesi
9 Uygulamaların denetlenmesi Uygulamaların izlenmesi
10 Uygulamaların denetlenmesi Uygulamaların izlenmesi
11 Uygulamaların denetlenmesi, ödevlerin teslimi Uygulamaların izlenmesi
12 Uygulamaların denetlenmesi sonuçlandırma önerileri Uygulamaların izlenmesi ve fikir alışverişi
13 Sergileme ve sunumlar Uygulamaların izlenmesi ve fikir alışverişi
14 Değerlendirme Bitmiş uygulamaların tartışılarak değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. COLLINS, Judith, Sculpture Today, Phaidon Press, Londra, 2007
2. Art since 1900, Thames And Hudson, Londra, 2007
3. Ulusal ve uluslararası sanat dergileri
4. Malzeme Katalogları, teknik yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sanatsal çıkış noktaları yaratabilme proje üretip planlayabilme uygulamaları yaptırmak
Çalışmalarını akademik bir dil ile yorumlayıp konumlandırabilecek yazınsal bir ödev hazırlatma
Ulusal ve ulusal düzeyde sergilere katılım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 PRJ Proje
3 BNS Başarı Notu ODV * 0.30 + PRJ * 0.70


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Biçim-anlam ilişkisi kurma yetkinliği
Özgün biçim geliştirme yetkinliği
Yaratıcılığını kullanmadaki bilinç düzeyi
Malzeme seçimi ve kullanımındaki bilinç ve hâkimiyet düzeyi,
Tasarlama, uygulama, sonuçlandırma, sunum aşamalarında yapılacak tartışmalardaki yeterlilik düzeyi,

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Dersi alan öğrenciler dönem sonunda iki adet sergilenebilir durumda proje ve bunlara ait eskiz maket vb. uygulamalarını teslim ederler
2. Her dönemde konusu önceden belirlenmiş bir ödev hazırlarlar ve istendiğinde sunarlar
3. Öğrenciler uygulayacakları projeye ait her türlü malzemeyi kendileri temin edeceklerdir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

gokcennergurr@gmail.com

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 5 5
Sunum Hazırlama 1 3 3
Tasarım Projesi 14 3 42
Uygulama sınavına hazırlık 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15111555335533
ÖK.21351135155
ÖK.3353511531
ÖK.4553351511
ÖK.553311551