DERS ADI

: MODELAJ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEY 6035 MODELAJ I SEÇMELİ 2 4 0 8

Dersi Veren Birim

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ARZU ATIL

Dersi Alan Birimler

Heykel Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencinin üslubunu geliştireceği kişisel bir program uygulamak. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan sanat sorunlarını tartışarak rehberlik etmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencinin modelaj yoluyla özgün sanat eserleri tasarlayabilmesi
2   Projelerin, heykelin temel öğelerini içeriğinde barındırması
3   Sanat problemlerini tartışmaya açabilmesi
4   Uygulamaların malzemeyle ilişkisinin kurulabilmesi
5   Uygulamaları final malzemeyle sergilenebilir düzeye getirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Modelaj konusunda araştırma
2 Modelaj örneklerinin anlatılması
3 Eskiz aşaması
4 Eskizlerin değerlendirilmesi
5 Seçilen üç eskizin maket boyutuna aktarımı
6 Orijinal boyuta uygulanacak projelerin iskelet aşaması
7 Uygulama
8 Uygulama
9 Uygulama
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Kalıp ve döküm aşaması
15 Kalıp ve döküm aşaması
16 Uygulamaların değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich,Çev: Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul,1986
Sanat ve Yanılsama,Çev: Ahmet Cemal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992
Sculpture - Appreaciation Of The Arts /2 L.R. Rogers
Sculpture I-II-III-IV
Yardımcı kaynaklar:
Bernini, Rudolf Wittkower, Phaidon Press, New York, 2006
Michelangelo, Ludwig Goldscheider, Phaidon Press, New York, 1995
Rodin, Gilles Neret, Taschen, Oxford,1994
Giacometti, Yves Bonnefoy, Flammarion, 1991,
Brancusi
Henry Moore- Franco Rizzoli
Giagometti- Yves Bonnefoy
Yardımcı kaynaklar: : Sculpture Dergisi Makaleleri
Mimarlık Dergileri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğretim üyesi öğrencileri, seçtikleri çıkış noktaları üzerinden biçimlendirmede karşılaşacakları problemlere çözüm üretmeye yönlendirir ve kendi ifade dillerini araştırma konusunda teşvik eder.
Bunun için tasarım sürecinde sırayla çizim ve üç boyutlu eskizler öğretim üyesi tarafından incelenir, üretilen biçim - içerik - malzeme ilişkisinin orijinalliği tartışılır. Teknik süreç planlanır. Öğrencinin eskiz aşamasından itibaren tüm aşamalarda çözüm önerileri, çalışmalarından(heykellerinden) ürettiği veriler üzerinden tartışılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DSD DnmSonuDeğ.
2 DKL DerseKatılım
3 BNS Başarı Notu DSD * 0.90 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1- Ders değerlendirme aşamasında öncelikle yaratıcılığa ve öğrencinin ne yapmak istediğinin farkında olması
2- Uygulamaya geçişte seçilen malzeme ve tekniği kullanış biçimi
3- ortaya çıkan çalışmaların sergilenebilir düzeye ulaşıp ulaşmadığı

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirmede öğrencinin seçtiği malzeme ve tekniği kullanış biçimine, içerikle uyumuna, ortaya çıkan çalışmaların sergilenebilir düzeye ulaşıp ulaşmadığına göre puanlama yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1-Dersin devam zorunluluğu vardır.
2-Zamanında teslim edilmeyen uygulamalar değerlendirmeye kesinlikle yansıtılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

arzu.cakir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Uygulama 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 2 30
Uygulama 15 7 105
Değerlendirme 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 199

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1331513
ÖK.2553111
ÖK.3111351
ÖK.43555
ÖK.5155131